סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה
הזכות רלוונטית רק למוסדות מוכרים כמפורט למטה


סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי לערער על ציון בחינה שנבחן בה או עבודה מסכמת שהגיש לאחר שעיין בהן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש ערעור מנומק לפי נוהלי המוסד הלימודי.
  • ככלל:
    • ניתן לערער פעם אחת בלבד בגין כל בחינה או עבודה.
    • בדיקת הערעור נעשית על-ידי מרצה הקורס, אשר רשאי לבדוק מחדש את כל הבחינה או העבודה ולהפחית את הציון.
    • החלטת המרצה הינה סופית.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

אוניברסיטאות המחקר

מכללות ציבוריות

מכללות פרטיות

חשוב לדעת

  • הזכות רלוונטית רק למוסדות מוכרים כמפורט למעלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות