סטודנט זכאי לעיין במחברת הבחינה בה נבחן או בעבודה שהגיש
המוסד הלימודי רשאי להשאיר את שאלון הבחינה חסוי


סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי לעיין במחברת הבחינה בה נבחן או בעבודה מסכמת שהגיש, לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • העיון יכול להיעשות באמצעות קבלת העתק תצלום או סריקה של מחברת הבחינה או בהשגחת המורה (או מי מטעמו או מטעם החוג) תוך המועד המוקצב לכך מיום פרסום הציונים, בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.
  • קבלת העתק תצלום או סריקה כרוכים בעלות כספית.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

אוניברסיטאות המחקר

מכללות פרטיות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות