סטודנט לתואר ראשון זכאי לשני מועדי בחינה בקורס
במקרים מסוימים תינתן זכות להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד)
סך כל המועדים, כולל המועד המיוחד, אליהם יהיה רשאי הסטודנט לגשת בכל קורס לא יעלה על שניים
הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים ייקבע על-פי נהלי המוסד. לרוב הציון האחרון הוא הקובע


אזהרה
דף זה מתייחס לסטודנטים לתואר ראשון בלבד
למידע על זכאותם של סטודנטים לתואר שני ל-2 מועדים ראו 2 מועדי בחינה לסטודנטים לתואר שני.

סטודנט לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשני מועדים (מועד א' ומועד ב') שנקבעו על-ידי המוסד הלימודי בשנה בה נלמד הקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
באוניברסיטת בר אילן יש חובת רישום מראש ובזמן למועד ב'.

חשוב לדעת

  • סך כל המועדים, כולל המועד המיוחד, אליהם יהיה רשאי הסטודנט לגשת בכל קורס לא יעלה על שניים.
  • הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים ייקבע על-פי נהלי המוסד באשר לציון הקובע. לרוב הציון האחרון הוא הקובע.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות