סטודנט זכאי לקבל העתק של מחברת בחינה בה נבחן או של עבודה שהגיש
המוסד הלימודי רשאי להשאיר את שאלון הבחינה חסוי


סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי לקבל העתק של מחברת בחינה בה נבחן או של עבודה מסכמת שהגיש בתמורה לעלות העותק, לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • קבלת העתק של מחברת הבחינה או העבודה יכולה להיעשות באמצעות תצלום או סריקה שלהן תוך המועד המוקצב לכך מיום פרסום הציונים, בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.
  • ככלל, קבלת העתק תצלום או סריקה כרוכים בעלות כספית.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות