הקדמה:

סטודנט זכאי לקבל העתק של מחברת בחינה בה נבחן או של עבודה שהגיש
המוסד הלימודי רשאי להשאיר את שאלון הבחינה חסוי


לפי סעיף 15(ג) לחוק זכויות הסטודנט, סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי לקבל העתק של מחברת בחינה בה נבחן או של עבודה מסכמת שהגיש בתמורה לעלות העותק, לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • קבלת העתק של מחברת הבחינה או העבודה יכולה להיעשות באמצעות תצלום או סריקה שלהן תוך המועד המוקצב לכך מיום פרסום הציונים, בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.
  • ככלל, קבלת העתק תצלום או סריקה כרוכים בעלות כספית.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות