מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם את מועדי הבחינות סמוך למועד הרישום לקורסים
המוסד הלימודי חייב להודיע לסטודנט על שינוי במועד הבחינה


מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם את מועדי הבחינות סמוך למועד הרישום לקורסים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות