כל אדם יכול להגיש ערעור לוועדה הפסיכיאטרית על החלטת הפסיכיאטר המחוזי בעניין אשפוז בכפייה
ערעור על החלטת הוועדה יכול להגיש המטופל, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

תקציר

על החלטה של הפסיכיאטר המחוזי לאשפז אדם בכפייה ניתן להגיש ערעור.

 • את הערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי יש להגיש לוועדה הפסיכיאטרית.
 • אם מבקשים לערער גם על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית, יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי.
שימו לב
המדינה מעניקה ייצוג משפטי חינם על ידי עו״ד בהליכי הערעור (בוועדה ובבית המשפט).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש ערר או ערעור בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • רשאים להגיש את הערר או הערעור:
  • על החלטה של פסיכיאטר מחוזי לאשפז בכפייה רשאי כל אדם, לאו דווקא המטופל או קרובו, להגיש ערר לוועדה הפסיכיאטרית
  • על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית רשאים לערער החולה, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה.
  • על החלטה של בית משפט לנוער רשאי לערער הקטין.

למי ואיך פונים

ערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי לאשפז אדם בכפייה

 • על צו אשפוז שניתן ע"י הפסיכיאטר המחוזי רשאי כל אדם, לאו דווקא המטופל או קרובו, להגיש ערר לוועדה הפסיכיאטרית. חברי הוועדה הם שני פסיכיאטרים ומשפטן, המשמש גם בתפקיד יו"ר הוועדה.
 • כתובת הוועדה ודרך הפנייה ימסרו למאושפז עם קבלתו לאשפוז.
 • את הערר יש להגיש באמצעות פקס ללשכת הבריאות המחוזית (מספרי הפקס מופיעים בקישור), או באמצעות מזכירת הוועדה או תיבת דואר במחלקה.
 • ניתן להגיש את הערר כל עוד צו האשפוז הכפוי בתוקף.
 • יש להגיש את הערר בכתב ועליו להיות מפורט ומנומק.
 • הוועדה הפסיכיאטרית תדון בערר לא יאוחר מחמישה ימים מיום הגשתו.
 • בדיון בפני הוועדה הפסיכיאטרית רשאי החולה להיות מיוצג על-ידי עורך-דין. במקרה שאין לחולה עורך-דין, הוא זכאי להיות מיוצג על-ידי עורך-דין לפי הוראת חוק הסיוע המשפטי.
 • הדיון בוועדה הפסיכיאטרית מתנהל בדלתיים סגורות.
 • בדיון יהיו נוכחים החולה, קרובו, בא כוחו וכל אדם אחר הנוגע לעניין שנוכחותו נדרשת בדיון. עם זאת, הוועדה רשאית למנוע את נוכחותו של החולה בדיון, אם היא סבורה שנוכחותו בדיון עלולה לפגוע בשלומו הנפשי והגופני.
 • הוועדה הפסיכיאטרית רשאית לבטל, לשנות או לאשר את הוראת האשפוז.

ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית

 • החולה, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהמועד, שבו נמסרה לחולה או ליועץ המשפטי לממשלה ההחלטה של הוועדה.
 • בית המשפט המחוזי ידון בערעור באמצעות שופט אחד.

ערעור על החלטה של בית המשפט לנוער על אשפוז כפוי של קטין

 • על החלטה של בית משפט לנוער על אשפוז כפוי של קטין ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לסיוע משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • המאושפז עצמו רשאי להיות מיוצג בדיונים בפני הוועדה הפסיכיאטרית וכן בערעורים על החלטותיה ע"י עורך דין, למידע נוסף ראו ייצוג משפטי בטיפול כפוי.
 • במקרה של אשפוז כפוי דחוף יש לבצע את הוראת האשפוז באופן מיידי ואם מוגש ערעור, הוא יתקיים בתוך תקופת האשפוז ועד להחלטה אחרת המטופל יקבל טיפול בהתאם לצורך.
 • במקרה של אשפוז כפוי לא דחוף, אם מוגש ערעור, גם האשפוז עצמו וגם הטיפול יידחו עד להחלטה בערעור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים