הורים זכאים להיפגש עם הצוות החינוכי של בית הספר, כדי לקבל מידע על ילדיהם
המוסד החינוכי מחויב להבהיר בתחילת כל שנת לימודים מחדש ובכתב את דרכי ההתקשרות האפשריות, ולקבוע שעות ביקור מסודרות וימי הורים


הורים זכאים להיפגש ולשוחח עם כל אחד מחברי הצוות החינוכי: מחנך/ת הכיתה, מורי ילדיהם, מנהל/ת בית הספר, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים ואחות בית הספר, וזאת לצורך קבלת מידע לגבי ילדיהם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • באפשרות הורה להיפגש עם כל אחד מחברי הצוות החינוכי, רצוי בתיאום מראש.
  • הורה שיגיע ללא תיאום מראש ולא יהיה ניתן להיפגש עימו באופן מיידי - יתואם עימו מועד אחר לפגישה.
  • על אפשרויות פגישה עם מחנך/ת הכיתה או עם מורים אחרים ראו: פגישה אישית של הורים עם המורים של ילדיהם.

חשוב לדעת

  • על המוסד החינוכי להבהיר בתחילת כל שנת לימודים מחדש ובכתב את דרכי ההתקשרות האפשריות.
  • לא ניתן לבקר בכיתות בתי הספר באופן חופשי.
    • בבתי ספר קהילתיים (בתי ספר הפועלים על-פי התפיסה שהחינוך מבוסס על יחסי גומלין הדדיים עם הקהילה, למשל בית הספר בכרכור) במסגרת יום פתוח להורים ניתן לבקר בכיתה בתיאום מראש ולאחר הכנה מצד בית הספר.
  • מערכת החינוך והמוסד החינוכי מחויבים להגדיר מיהם האנשים במוסד החינוכי ובמערכת החינוך אליהם יוכלו ההורים לפנות במצב בו ירצו לערער או להביא את חוסר שביעות רצונם בנוגע להחלטה או הליך שהתקבל לגבי התלמיד או החלטה שקשורה ללימודים.
  • במצב בו ההורים גרושים או בנפרד, על המחנך להקפיד על קשר ישיר בינו לבין ההורים (או אחד מהם לפי הסיכום שיקבע מראש) בכל הנושאים הקשורים לתפקוד הילד בבית הספר ובכל ההתחייבויות של ההורים כלפי בית הספר (אישורים ותשלומים לטיולים, מסיבות, הרשמה ופעילויות ייחודיות).
  • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים