הקדמה:

אדם שתרם איבר פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים מסויימים שהוא זקוק להם בשל תרומת האיבר


בהתאם לסעיף 8.(ז1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מי שתרם איבר לצורך השתלתו באדם אחר זכאי לפטור מהשתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים מסויימים, בתנאי שהוא זקוק להם בשל תרומת האיבר או תוצאותיה.

מי זכאי?

  • אדם שתרם איבר מאיבריו לצורך השתלה בגופו של נתרם.

רשימת הטיפולים והשירותים הרפואיים הפטורים מהשתתפות עצמית

  • הטיפולים והשירותים הבאים יינתנו ללא השתתפות עצמית של התורם, אם הוא זקוק להם בשל תרומת האיבר:
    • טיפולים ושירותים המפורטים בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. טיפולים אלה כוללים, בין היתר: ביקור במרפאות מקצועיות, אשפוז בבתי חולים, ניתוחים, בדיקות מעבדה, טיפולים הקשורים להריון ועוד.
    • תרופות בסל הבריאות. רשימת התרופות הפטורות מתשלום השתתפות עצמית מפורטת בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות).
    • טיפולים או תרופות שקופות החולים מציעות כסל שירותים בסיסי ומשולמים עבורם דמי השתתפות עצמית, למרות שאינם כלולים בסל הבריאות. למידע על התרופות והטיפולים הספציפיים (שתורם איבר פטור מתשלום השתתפות עצמית עבורם), יש לפנות לקופת החולים המבטחת.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.