הקדמה:

עיוורים ולקויי ראיה שברשותם תעודת עיוור / לקוי ראיה זכאים לפטור ממס הכנסה
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של 6 שנים
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע כי בעלי תעודת עיוור / לקוי ראיה זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.

  • תקרות הכנסה שונות נקבעו עבור:
    • הכנסה מיגיעה אישית בלבד.
    • הכנסה מיגיעה אישית (אם היתה) והכנסה שאינה מיגיעה אישית. הפטור עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית יינתן רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה שנקבעה לה (או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
    • הכנסה מיגיעה אישית (אם היתה) והכנסה שאינה מיגיעה אישית, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בשל פגיעת גוף. פטור זה יינתן אף הוא רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה שנקבעה לה (או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
  • אותן תקרות הכנסה הפטורות ממס נקבעו גם עבור אנשים עם נכות רפואית של 100% (או לפחות 90% לפי חישוב מיוחד). לשיעורי תקרות ההכנסה ראו פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית ("שיעורי תקרות ההכנסה הפטורות ממס").

תהליך מימוש הזכות

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות