הקדמה:

הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה עוסקת במתן פטור ממס הכנסה לעיוורים ולאנשים עם נכות רפואית של 100%, או 90% ומעלה לפי חישוב מיוחד
הוועדה עוסקת גם בקביעת נכות רפואית למי שאינו מעוניין בקצבת נכות או אינו זכאי לקצבה, אך מעוניין בקבלת הטבות בגין הנכות הרפואית (הניתנות החל מ-20% נכות ומעלה)
הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה בסך 659 ש"ח (נכון למרץ 2019)
ניתן להגיע לוועדה עם מלווה, מתורגמן או עורך דין, אשר רשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו
סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה עוסקת במתן פטור ממס הכנסה לעיוורים ולאנשים עם נכות רפואית של 100%, או 90% ומעלה לפי חישוב מיוחד, וכן בקביעת נכות רפואית למי שאינו מעוניין בקצבת נכות או אינו זכאי לקצבה, אך מעוניין בקביעת נכות לצורך קבלת הטבות בגין נכות רפואית (הניתנות החל מ-20% נכות ומעלה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לוועדה הרפואית לעניין פטור ממס הכנסה יכולים להגיש:
  • מי שמעוניינים לקבל את הפטור וטרם נקבעה להם נכות רפואית על-פי כללי הזכאות לפטור.
  • מי שפנו בעבר לוועדה ובקשתם לפטור נדחתה - ניתן להגיש בקשה נוספת במקרה שחלה החמרה במצב הרפואי.
  • מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות.
דוגמה
גבר שחלה בסוכרת לאחר שהגיע לגיל פרישה.
 • בשל גילו הוא אינו זכאי לקצבת נכות ועל כן לא הגיש תביעה לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם הוא מעוניין לקבל הטבות בגין אחוזי נכות רפואית (שניתנות החל מ-20% נכות ומעלה), הוא יכול לפנות לוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה על מנת שתקבע את נכותו.

שלבי ההליך

 • לקראת הגשת הבקשה והזימון לוועדה הרפואית ניתן לקבל ייעוץ והכוונה ללא תשלום במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

הגשת בקשה לרשות המסים

הערת עריכה
סכום האגרה עודכן על פי בירור במוקד 6050*
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 08:31, 23 בפברואר 2017 (IST)
 • על מנת לקבל זימון לוועדה הרפואית יש להגיש בקשה לפקיד השומה באזור המגורים.
 • המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה ללא טפסי ההפניה מרשות המסים.
 • את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום או להגיש בשעות קבלת הקהל.
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • ניתן לקבל בדואר את הטפסים ושובר האגרה באמצעות המערכת לטיפול בפניות הציבור של רשות המסים -
  • יש להיכנס למערכת (מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר).
  • יש לבחור את תחום הפנייה.
  • יש למלא את שאר השדות שיופיעו בהמשך ולבקש לקבל את הטפסים בתוכן הפניה (חובה לציין מספר ת"ז וכתובת).
 • לאחר שפקיד השומה באזור המגורים יקבל את הבקשה, היא תועבר אל המוסד לביטוח לאומי, כולל כל המסמכים הרפואיים ושובר התשלום שצורפו אליה.
 • עם קבלת תיק הבקשה, המוסד לביטוח לאומי ישלח זימון להופיע לפני ועדה רפואית.
 • ניתן לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי - יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בבקשה, או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050*.

לקראת הדיון בוועדה

 • לאחר הגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה ולאחר שהתיק הועבר מפקיד השומה למוסד לביטוח לאומי, מקבלים הזמנה לוועדה הרפואית.
 • ייתכנו מקרים שבהם יישלח זימון להופיע בפני הוועדה גם למי שחתם על הסכמה כי הוועדה תיערך ללא נוכחותו, ועל סמך המסמכים הרפואיים בלבד.
 • מומלץ להכין מראש מסמך ובו רשימה של כל הליקויים, המחלות והקשיים בתפקוד אותם מעוניינים להציג בפני הוועדה, כדי לצמצם את האפשרות שיישכחו ליקויים או מחלות מסוימים.
 • הכנת מסמכים רפואיים -
  • יש לארגן בצורה מסודרת את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית ולהכין העתקים שלהם (למקרה שיושארו בידי הוועדה).
  • מסמכים רלוונטיים עשויים להיות חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן ופענוחים של צילומים.
  • אין צורך להביא מסמכים שכבר צורפו לטופס הבקשה ונמסרו.
 • יש להגיע אל הוועדה עם תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה.
 • ניתן להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במקרה הצורך, מותר להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • חשוב להגיע בשעה שנקבעה בהזמנה. יחד עם זאת, ייתכן עיכוב בזמנים ולעתים הכניסה לחדר הוועדה נקבעת שלא על-פי סדר הגעתם של הנבדקים.
 • מי שאינו יכול להגיע במועד שנקבע לו, חייב להודיע על כך בכתב ומראש למוסד לביטוח לאומי, שאם לא כן, הוא עשוי להיות מחויב בתשלום קנס. למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

במהלך הדיון בוועדה

 • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
 • פירוט ליקויים, מחלות וקשיים -
  • יש לפרט אם ישנם קשיים לתפקד בעבודה או אם יש צורך בעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום (רחצה, הלבשה, ניידות בבית, אכילה וכו').
  • ניתן להיעזר במסמך הליקויים והקשיים שהוכן מראש ולהסתמך עליו.
  • את המסמך ניתן להגיש לעיון הרופא ולצרפו לדו"ח הוועדה.
  • אין צורך לציין את הכאבים שמהם סובל המבוטח (כאבים וסבל אינם מעניקים אחוזי נכות). אולם אם לכאבים יש השפעה על התפקוד של המבוטח, יש לתאר את ההשפעה הזו.
 • יש להגיש את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית לעיון הרופא ולצורך תיוק בדו"ח הוועדה.
 • בסיום פירוט הליקויים והקשיים ולאחר הגשת המסמכים הרפואיים יש לחתום ולאשר את דו"ח הוועדה ולחתום על הסכמה להיבדק על-ידי הרופא.
 • בדיקה על-ידי רופא הוועדה -
  • בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי, הרופא יחליט אם יש צורך בבדיקה גופנית.
  • הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות לקשיים שצוינו בפני הוועדה ולסוג הליקויים והמחלות.
  • מותר לבקש מהוועדה להיכנס עם מלווה שיהיה נוכח בעת הבדיקה הגופנית.
  • מותר לבקש שהבדיקה הרפואית תעשה רק בנוכחות הרופא הבודק וללא נוכחות מזכיר הוועדה.
  • הבדיקה הגופנית מיועדת רק לצורך קביעת הזכאות לפטור ממס הכנסה, ולרופא מטעם הוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי או להיענות לבקשות הקשורות לטיפול רפואי.
 • לאחר שהפונה עוזב את חדר הוועדה, הרופא יקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק התלונות של הפונה והבדיקה שערך.

קביעת אחוזי נכות רפואית

 • לאחר שמסתיים הדיון בוועדה הרפואית, רופא הוועדה קובע את אחוזי הנכות על-פי התוספת לתקנות ("ספר המבחנים הרפואיים").
 • בנוסף לגובה אחוזי הנכות, קובע הרופא גם את תאריך תחילתה של הנכות הרפואית, ואם היא זמנית או קבועה (לצמיתות).
  • אם נקבעה נכות זמנית: לקראת תום התקופה שנקבעה, המוסד לביטוח לאומי יפנה אל המבוטחים בבקשה להמציא חומר רפואי עדכני ויזמן אותם לוועדה רפואית נוספת.
 • כאשר מבוטח סובל ממספר מחלות או ליקויים שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, הנכות הרפואית מחושבת על-פי חישוב משוקלל שלהם.
 • אם בחישוב משוקלל התקבל מספר עם שבר, הוא יעוגל לשלם כלפי מעלה (כך למשל, 89.1% ייחשבו כ-90%).
טיפ
חוזר המוסד לביטוח לאומי מפרט באלו מקרים מומלץ לקבוע את הנכות על סמך המסמכים שהוגשו וללא זימון התובע לוועדה רפואית: מוגבלות שכלית התפתחותית, מחלות אונקולוגיות, עיוורון, אי ספיקת כליות חמורה, השתלת איבר סולידי (כליות, לב, כבד, ריאות וכד'), מחלות לב מתקדמות, שיתוק, מחלות פרוגרסיביות בשלבים מתקדמים (כגון פרקינסון, טרשת נפוצה, ALS), הספקטרום האוטיסטי, סכיזופרניה, אשפוז ממושך, הזדקקות למכשיר הנשמה.


בסיום הדיון בוועדה

 • עם קבלת ההחלטה בתיק וסיום הטיפול בו, מועבר התיק (על כל המסמכים שבו) למס הכנסה.
 • פקיד השומה במס הכנסה ישלח לפונה מכתב עם הודעה על ההחלטה לגבי הזכאות לפטור ממס הכנסה, ואת פרוטוקול הוועדה הרפואית.

מידע לחולי סרטן

טופס רפואי

 • בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי, הפיקה האגודה למלחמה בסרטן טופס פנייה לביטוח לאומי.
 • זהו מסמך רפואי, אותו ממלא הרופא המטפל (אונקולוג/המטולוג) ואשר מצורף לשאר המסמכים המוגשים עם הבקשה. להורדת הטופס.

שחרור מהתייצבות בפני הוועדה הרפואית

 • תיתכן אפשרות לקבוע את הנכות הרפואית על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להופיע בפני הוועדה הרפואית.
 • לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה מכתב הסכמה של החולה להחלטת הוועדה על סמך מסמכים בלבד. להורדת מכתב ההסכמה.
 • למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים בהם הוועדה תמצא לנכון לזמן את החולה להופיע בפניה.

החזר הוצאות

ערעור על החלטת הוועדה

 • ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה.
 • ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה הרפואית הראשונה.
 • למידע נוסף ראו ערר על החלטת ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

חשוב לדעת

 • אחוזי הנכות ייקבעו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא תפקודיים.
 • הוועדה קובעת בענייני פטור ממס הכנסה בלבד ואינה מהווה תחליף לוועדות רפואיות בנושאים אחרים של המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שזכאותו בשל הנכות החלה לפני שנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי להחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים.
 • המעוניינים בכך, יכולים למלא שאלון שביעות רצון לאחר הביקור בוועדה (ניתן למלאו מבלי להזדהות).

ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.