אנשים עם מוגבלות שמעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה יכולים לפנות לוועדה שתקבע להם אחוזי נכות רפואית
מי שכבר עונים על תנאי הזכאות לפטור (בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה ומי שנקבעה להם נכות מזכה) יכולים להגיש ישירות את הבקשה לפטור
הוועדה קובעת נכות רפואית גם לבוגרים שלא זכאים/מעוניינים בקצבת נכות ורוצים לקבל הטבות שונות (שניתנות על 20% נכות ומעלה) ולילדים שהוריהם מעוניינים בפטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל
הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה בסך 679 ₪ (ניתן לשלם באתר המוסד לביטוח לאומי)
ניתן להגיע לוועדה עם מלווה, מתורגמן או עורך דין שרשאי לייצג את הפונה

הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה קובעת נכות רפואית לאנשים שמבקשים לקבל פטור ממס הכנסה ולמי שלא מעוניינים בקצבת נכות או לא זכאים לקצבה, אך מעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לקיום הוועדה יכולים להגיש:
  • מי שמעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיהם וטרם נקבעה להם נכות רפואית על-פי כללי הזכאות לפטור (כולל מי שנקבעו להם בעבר אחוזי נכות שלא מזכים בפטור).
  • מי שפנו בעבר לוועדה ובקשתם לפטור נדחתה יכולים להגיש בקשה נוספת אם מצבם הרפואי החמיר.
  • מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות (למשל מי שחלו בסוכרת אחרי גיל פרישה ולא זכאים לקצבת נכות בגלל גילם, אך מעוניינים לקבל הטבות שונות שניתנות החל מ-20% נכות ומעלה).
  • הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה ומעוניינים לקבל פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל.
שימו לב
קביעת נכות רפואית לילד
החל מספטמבר 2019 המוסד לביטוח לאומי קובע במקביל לקביעת הזכאות לגמלת ילד נכה גם את אחוזי הנכות הרפואית לילדים שיש להם לקות חמורה.
 • נכות רפואית שנקבעת לצמיתות בשיעורים מסוימים מקנה זכאות להטבות הבאות מרשות המסים:
 • המוסד לביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי לרשות המסים מידע על ילדים שמקבלים גמלת ילד נכה בשיעור 188% לפחות וילדים שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או 90% נכות רפואית משוקללת מכמה ליקויים).
 • במקרים אלה, כשמגישים את הבקשה להטבת המס אין צורך לעבור ועדה רפואית נוספת ואף לא לצרף אישור על שיעור הנכות.
 • בשאר המקרים ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת אחוזי הנכות על-ידי ועדה רפואית, שתבחן את זכאות הילד בהליך מזורז בהתאם למסמכים הרפואיים.
 • למידע נוסף ראו במדריך רשות המסים- זכויות מס לאנשים עם מוגבלות.

שלבי ההליך

 • לקראת הגשת הבקשה והזימון לוועדה הרפואית ניתן לקבל ייעוץ והכוונה ללא תשלום במרכזי "יד מכוונת" שפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

הגשת בקשה לרשות המסים

 • כדי לקבל זימון לוועדה הרפואית יש להגיש בקשה לרשות המסים.
 • המוסד לביטוח לאומי לא מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה ללא טופסי ההפניה מרשות המסים.
 • תשלום אגרה:
טיפ
 • מי ששילמו את האגרה ובמקביל נקבעה להם זכאות לקצבת נכות או לקצבת שירותים מיוחדים זכאים להחזר של סכום האגרה.
 • לקבלת ההחזר יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב עם מכתב בקשה להחזר וקבלה מקורית על תשלום האגרה.
 • הדרכים להגשת הבקשה:
  1. הגשת בקשה מקוונת באתר רשות המסים (מי שעדיין לא רשומים במערכת יצטרכו להירשם תחילה).
  2. הדפסה ומילוי ידני של טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים ושליחת מסמכי הבקשה באמצעות מערכת מפ"ל או בדואר/בהגעה למשרדי פקיד השומה באזור המגורים.
 • ניתן לחתום בטופס על הסכמה שהוועדה תיערך ללא נוכחות הפונה ועל סמך המסמכים הרפואיים בלבד.
 • הטופס כולל הצהרת ויתור על סודיות רפואית.
 • מסמכים שיש לצרף לבקשה:
  • מסמכים רפואיים וחוות דעת שמתייחסים למצב הרפואי של הפונה ולכל ליקוי שמבקשים לקבוע לגביו נכות. ניתן למצוא פירוט של המסמכים שנדרשים בהתאם לאבחנה הרפואית במחשבון הביטוח הלאומי ובערכים הספציפיים ללקויות.
  • מסמכים על אחוזי נכות שנקבעו על-ידי ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי ושל גופים אחרים (משרד הביטחון וכו').
 • רשות המסים תעביר את כל מסמכי הבקשה למוסד לביטוח לאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי ישלח זימון לוועדה הרפואית אם מצא שלא ניתן לקבוע זכאות על סמך המסמכים בלבד.
 • ניתן לברר פרטים על הפנייה אחרי שהמסמכים הועברו למוסד לביטוח לאומי - יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי שמטפל בבקשה או למוקד הטלפוני *6050.

לקראת הדיון בוועדה

 • אחרי שהתיק הועבר מפקיד השומה למוסד לביטוח לאומי מקבלים הזמנה לוועדה הרפואית (אלא אם המוסד לביטוח לאומי מצא שניתן לקבוע זכאות על סמך המסמכים וללא צורך להופיע בפני הוועדה).
 • ייתכנו מקרים שבהם יישלח זימון להופיע בפני הוועדה גם למי שחתמו על הסכמה שהוועדה תיערך ללא נוכחותם ועל סמך המסמכים הרפואיים בלבד.
 • מומלץ להכין מראש מסמך עם רשימת כל הליקויים, המחלות והקשיים בתפקוד שמעוניינים להציג בפני הוועדה, כדי לצמצם את האפשרות שיישכחו ליקויים או מחלות מסוימים.
 • הכנת מסמכים רפואיים -
  • יש לארגן בצורה מסודרת את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית ולהכין העתקים שלהם (למקרה שיושארו לוועדה).
  • מסמכים רלוונטיים עשויים להיות חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן ופענוחים של צילומים.
  • אין צורך להביא מסמכים שכבר צורפו לטופס הבקשה ונמסרו.
 • יש להגיע אל הוועדה עם תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת נושאת תמונה.
 • ניתן להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במקרה הצורך, מותר להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, שרשאי לייצג את הפונה בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • חשוב להגיע בשעה שנקבעה בהזמנה. ייתכן עיכוב בזמנים ולעתים הכניסה לחדר הוועדה נקבעת שלא על-פי סדר הגעתם של הנבדקים.
 • מי שלא יכולים להגיע במועד שנקבע להם חייבים להודיע על כך בכתב ומראש למוסד לביטוח לאומי (אם לא יודיעו הם עשויים לקבל קנס). למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

במהלך הדיון בוועדה

 • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (חברי הוועדה גם עונדים תגי זיהוי).
 • פירוט ליקויים, מחלות וקשיים -
  • יש לפרט אם יש קשיים לתפקד בעבודה או אם יש צורך בעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום (רחצה, הלבשה, ניידות בבית, אכילה וכו').
  • ניתן להיעזר במסמך הליקויים והקשיים שהוכן מראש ולהסתמך עליו.
  • את המסמך ניתן להגיש לעיון הרופא ולצרפו לדו"ח הוועדה.
  • אין צורך לציין את הכאבים שמהם סובל המבוטח (כאבים וסבל אינם מעניקים אחוזי נכות). אולם אם לכאבים יש השפעה על התפקוד של המבוטח, יש לתאר את ההשפעה הזו.
 • יש להגיש את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית לעיון הרופא ולצורך תיוק בדו"ח הוועדה.
 • בסיום פירוט הליקויים והקשיים ולאחר הגשת המסמכים הרפואיים יש לחתום ולאשר את דו"ח הוועדה ולחתום על הסכמה להיבדק על-ידי הרופא.
 • בדיקה על-ידי רופא הוועדה -
  • בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי, הרופא יחליט אם יש צורך בבדיקה גופנית.
  • הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות לקשיים שצוינו בפני הוועדה ולסוג הליקויים והמחלות.
  • מותר לבקש מהוועדה להיכנס עם מלווה שיהיה נוכח בעת הבדיקה הגופנית.
  • מותר לבקש שהבדיקה הרפואית תעשה רק בנוכחות הרופא הבודק וללא נוכחות מזכיר הוועדה.
  • הבדיקה הגופנית מיועדת רק לצורך קביעת הזכאות לפטור ממס הכנסה, ולרופא מטעם הוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי או להיענות לבקשות הקשורות לטיפול רפואי.
 • לאחר שהפונה עוזב את חדר הוועדה, הרופא יקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק התלונות של הפונה והבדיקה שערך.

קביעת אחוזי נכות רפואית

 • רופא הוועדה יקבע את אחוזי הנכות על-פי התוספת לתקנות (על סמך "ספר המבחנים הרפואיים").
 • בנוסף לגובה אחוזי הנכות, קובע הרופא גם את תאריך תחילתה של הנכות הרפואית, ואם היא זמנית או קבועה (לצמיתות).
 • למי שיש מספר מחלות או ליקויים שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, הנכות הרפואית מחושבת על-פי חישוב משוקלל שלהם.
 • אם בחישוב משוקלל התקבל מספר עם שבר, הוא יעוגל לשלם כלפי מעלה (כך למשל, 89.1% ייחשבו כ-90%).

בסיום הדיון בוועדה

 • עם קבלת ההחלטה בתיק וסיום הטיפול בו, מועבר התיק (על כל המסמכים שבו) למס הכנסה.
 • פקיד השומה במס הכנסה ישלח לפונה מכתב עם הודעה על ההחלטה לגבי הזכאות לפטור ממס הכנסה, ואת פרוטוקול הוועדה הרפואית.

מידע לחולי סרטן

טופס רפואי

 • בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי, הפיקה האגודה למלחמה בסרטן טופס פנייה לביטוח לאומי.
 • זהו מסמך רפואי, אותו ממלא הרופא המטפל (אונקולוג/המטולוג) ואשר מצורף לשאר המסמכים המוגשים עם הבקשה. להורדת הטופס.

שחרור מהתייצבות בפני הוועדה הרפואית

 • תיתכן אפשרות לקבוע את הנכות הרפואית על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להופיע בפני הוועדה הרפואית.
 • לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה מכתב הסכמה של החולה להחלטת הוועדה על סמך מסמכים בלבד. להורדת מכתב ההסכמה.
 • למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים בהם הוועדה תמצא לנכון לזמן את החולה להופיע בפניה.

ערעור על החלטת הוועדה

 • ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה.
 • ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה הרפואית הראשונה.
 • למידע נוסף ראו ערר על החלטת ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

ועדה רפואית נוספת עקב החמרה

 • מי שחלה החמרה במצבו הרפואי לאחר שנקבעה לו נכות בוועדה הרפואית יכול להגיש בקשה לוועדה רפואית נוספת ("ועדת החמרה").
 • ניתן להגיש את הבקשה כעבור חצי שנה מהמועד שהתקיימה בו הוועדה הרפואית הקודמת.
 • הבקשה לוועדת ההחמרה תוגש לפקיד השומה באזור המגורים עם אותם טפסים, מסמכים רפואיים ושובר תשלום שצוינו לפני כן לגבי הוועדה הרפואית (ראו "הגשת בקשה לרשות המסים").
 • בנוסף, יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על ההחמרה.
 • החלטת הוועדה הרפואית תישלח לפונה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • בהתאם להחלטת הוועדה, משרד מס הכנסה ישלח לפונה הודעה לגבי הזכאות לפטור ממס, בצירוף העתק של פרוטוקול הוועדה הרפואית.

בדיקה מחדש בתום זכאות זמנית

 • מי שנקבעה לו נכות לתקופה זמנית (לא לצמיתות) ומעוניין שזכאותו תיבחן שוב בתום התקופה שנקבעה, יגיש שוב בקשה לוועדה רפואית.
 • יש להגיש את הבקשה לקראת תום התקופה באותו אופן שהוגשה הבקשה הקודמת (ראו "הגשת בקשה לרשות המסים").

בירור לגבי מצב הפנייה

 • לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי, ניתן לברר מה מצב הפנייה בסניף הביטוח הלאומי המטפל, או במוקד הטלפוני 6050*.
 • מטעמי סודיות, לא ניתן למסור בטלפון פרטים על החלטות הוועדה הרפואית.

חשוב לדעת

 • אחוזי הנכות ייקבעו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא תפקודיים.
 • הוועדה קובעת בענייני פטור ממס הכנסה בלבד ואינה מהווה תחליף לוועדות רפואיות בנושאים אחרים של המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שזכאותו בשל הנכות החלה לפני שנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי להחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים.
 • המעוניינים בכך, יכולים למלא שאלון שביעות רצון לאחר הביקור בוועדה (ניתן למלאו מבלי להזדהות).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.