עיוורים ולקויי ראייה שברשותם תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים לפטור ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של 6 שנים
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

החזר רטרואקטיבי

תקרות ההכנסות הפטורות ממס

  • הפטור ניתן על הכנסות עד לתקרות (הסכומים המירביים) שנקבעו להכנסה מיגיעה אישית ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית.
  • מי שהכנסתם נמוכה מהתקרה יהיו זכאים לפטור ממס על כל ההכנסה, ומי שהכנסתם גבוהה מהתקרה יהיו זכאים לפטור חלקי עד לסכום התקרה.
  • לסכומי התקרות ראו פטור ממס הכנסה לאנשים עם נכות ("תקרות ההכנסות הפטורות ממס").
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות