הקדמה:

אישה שאינה עובדת מחוץ למשק הבית ובן זוגה מבוטח בביטוח בריאות זכאית לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
אישה שאינה עובדת ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי, זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
ההטבה ניתנת גם לבנות הזוג מאותו מין, בתנאי שהודיעו למוסד לביטוח לאומי מי מהן תיחשב כ"מבוטח חובה" ומי מהן תיחשב כ"ידועה בציבור" שלה לצורך קבלת הפטור
אישה הזכאית לפטור הנ"ל זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, והיא נשואה לאדם שמבוטח בביטוח לאומי או מוכרת כ"ידועה בציבור שלו", פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות.

מי זכאי?

 • אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, והיא נשואה לאדם שמבוטח בביטוח לאומי. (ההטבה ניתנת הן לאישה נשואה והן למי שאינה נשואה אך היא ובן זוגה חיים כידועים בציבור).
 • ההטבה ניתנת גם לבת זוג מאותו מין, שהיא ובת זוגה רשומות כנשואות במרשם האוכלוסין או ידועות בציבור במוסד לביטוח לאומי ובנוסף מתקיימים התנאים הבאים:
  1. שתי בנות הזוג הודיעו למוסד לביטוח לאומי מי מהן תיחשב כ"מבוטח החובה" (בדומה למעמדו של הגבר כאשר בני הזוג הם גבר ואישה) ומי מהן תיחשב לבת הזוג במעמד "האישה", ורק היא תהיה זכאית לפטור.
  2. בת הזוג שנרשמה במעמד "מבוטח חובה" אכן מבוטחת בביטוח לאומי.
  3. בת הזוג שנרשמה במעמד "האישה" אינה עובדת מחוץ למשק הבית.


תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • אם לא עודכן הפטור, יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי לצורך עדכון פרטים, הפסקת החיוב וקבלת החזרים עבור התשלומים שנגבו לאחר שהמבוטח היה זכאי לפטור.
  • במקרים אלה מומלץ להמציא אישורים מתאימים (אישור מהצבא לחיילים, אישור ממשרד הפנים לעולים, אישור משב"ס לאסיר וכד').
 • אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, שמשולמת לה פנסיה ובעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, צריכה להגיש למשלם הפנסיה הצהרה על מצבה. על-פי הצהרה זו לא ינכה משלם הפנסיה דמי ביטוח בריאות מהפנסיה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים