אישה שאינה עובדת מחוץ למשק הבית ובן זוגה מבוטח בביטוח בריאות זכאית לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
אישה שאינה עובדת ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי, זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
ההטבה ניתנת גם לבנות הזוג מאותו מין, בתנאי שהודיעו למוסד לביטוח לאומי מי מהן תיחשב כ"מבוטח חובה" ומי מהן תיחשב כ"ידועה בציבור" שלה לצורך קבלת הפטור
אישה הזכאית לפטור הנ"ל זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, והיא נשואה לאדם שמבוטח בביטוח לאומי או מוכרת כ"ידועה בציבור שלו", פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
    • אם לא עודכן הפטור, יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי לצורך עדכון פרטים, הפסקת החיוב וקבלת החזרים עבור התשלומים שנגבו לאחר שהמבוטח היה זכאי לפטור.
    • במקרים אלה מומלץ להמציא אישורים מתאימים (אישור מהצבא לחיילים, אישור ממשרד הפנים לעולים, אישור משב"ס לאסיר וכד').
  • אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, שמשולמת לה פנסיה ובעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, צריכה להגיש למשלם הפנסיה הצהרה על מצבה. על-פי הצהרה זו לא ינכה משלם הפנסיה דמי ביטוח בריאות מהפנסיה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים