תושב ישראל שאינו עובד כלל ואין לו הכנסות, חייב בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי בסך 203 ₪ לחודש (נכון ל-2024)
אישה שאינה עובדת (עקרת בית), הנשואה למבוטח תושב ישראל או ידועה בציבור שלו, פטורה מתשלום זה
חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח הלאומי כדי לא לצבור חובות מול המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושב ישראל שאינו עובד ואין לו כל הכנסות, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור עצמו.

  • שיעור דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות הוא בסך 203 ₪ לחודש, נכון ל-2024.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

עובד שלא מקבל שכר במהלך שביתה

  • עובד שכיר שנעדר מעבודתו עקב שביתה ולא מקבל שכר בימי ההיעדרות, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור ימי השביתה וזאת עד למכסה מקסימלית של שני חודשים קלנדריים מלאים (מה-1 בחודש עד סופו).
  • אם השביתה נפרשת על 3 חודשים קלנדריים מלאים או יותר, עליו לשלם בעצמו עבור על חודש קלנדרי מלא החל מהחודש השלישי, כמי שלא עובד באותו חודש.
  • למידע נוסף ראו:

למי ואיך פונים

  • מי שאינו עובד חייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי.

שלבי ההליך

שיעור דמי הביטוח הלאומי

חשוב לדעת

  • פיגור בתשלום עשוי לפגוע זכאות לקצבאות ובזכויות אחרות שלהן זכאי המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי.
  • אישה הנשואה למבוטח תושב ישראל או ידועה בציבור שלו, שאין לה הכנסות כעצמאית או כשכירה, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי.
  • למי שאינו עובד ומקבל דמי אבטלה, דמי הביטוח הלאומי מנוכים מדמי האבטלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים