הקדמה:

ישנן מספר אוכלוסיות הזכאיות לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


כלל אזרחי ישראל מחוייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות, אולם אוכלוסיות מסויימות זכאיות לפטור מתשלום זה.

מי זכאי?

  1. אסיר או עציר השוהים בבית מעצר או בית סוהר - לתקופה של 12 חודשים או יותר.
  2. עולה חדש - לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
  3. מי שמלאו לו 18 שנים, שטרם התגייס לצבא ושאינו עובד, בתנאי שיתגייס לא יאוחר מגיל 21.
  4. חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי (החל מיום 21.12.2014) - לתקופה של חודשיים מתום השירות. למידע נוסף ראו פטור זמני מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
    • אם לא עודכן הפטור, יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי לצורך עדכון פרטים, הפסקת החיוב וקבלת החזרים עבור התשלומים שנגבו לאחר שהמבוטח היה זכאי לפטור.
    • במקרים אלה מומלץ להמציא אישורים מתאימים (אישור מהצבא לחיילים, אישור ממשרד הפנים לעולים, אישור משב"ס לאסיר וכד').
  • אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, שמשולמת לה פנסיה ובעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, צריכה להגיש למשלם הפנסיה הצהרה על מצבה. על-פי הצהרה זו לא ינכה משלם הפנסיה דמי ביטוח בריאות מהפנסיה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות