בני זוג שאינם נשואים אשר מעוניינים לקבל מעמד של ידועים בציבור מהמוסד לביטוח לאומי, צריכים למלא שאלון מיוחד ולהעבירו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב
הכרה בידי המוסד לביטוח לאומי בזוג כידועים בציבור, מקנה לזוג את כל החובות והזכויות שהמוסד לביטוח לאומי מקנה לזוגות נשואים
לשאלון יש לצרף עדויות ומסמכים המעידים על מערכת היחסים, כפי שמפורט בהמשך
בני זוג ידועים בציבור שנרשמו בביטוח לאומי ומבקשים להודיע על פרידה, צריכים לפנות בכתב למחלקת הגבייה בסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל התיק בעניינם
ראו גם

בני זוג שאינם נשואים אשר מעוניינים לקבל מעמד של ידועים בציבור מהמוסד לביטוח לאומי, צריכים למלא שאלון מיוחד ולהעבירו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב

  • הכרה בידי המוסד לביטוח לאומי בזוג כידועים בציבור, מקנה לזוג את כל החובות והזכויות שהמוסד לביטוח לאומי מקנה לזוגות נשואים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • בני זוג שאינם נשואים, והמקיימים משק בית משותף.
דוגמה
  • שימו לב! - בני-זוג נשואים לא יכולים להירשם בדיעבד כידועים בציבור עבור התקופה שלפני נישואיהם.

למי ואיך פונים

  • כדי להיות מוכרים במוסד לביטוח לאומי כידועים בציבור, על בני הזוג למלא שאלון לידועים בציבור.
  • בשאלון יש לפרט את כל הפרטים המבוקשים - הכתובת המשותפת, אורכה של מערכת היחסים, האם הזוג מתכנן להינשא ועוד.
  • בהתאם לדרישות השאלון, יש לצרף מסמכים התומכים במה שנכתב, כגון: תיעוד להופעה ציבורית של השניים, תיעוד חשבונות משותפים, אישורים וקבלות על רכוש משותף שנקנה והסכם ממון.
  • במסגרת השאלון, יש לגבות הצהרות משני עדים המכירים את הזוג ואת מערכת היחסים. על העדים לפרט בשאלון את הידע שלהם על הקשר ולחתום עליו.
  • יש לשלוח את השאלון למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב של המוסד לביטוח לאומי. אפשר לשלוח גם באמצעות האתר.

ביטול מעמד של ידועים בציבור עקב פרידה של בני הזוג

  • בני זוג ידועים בציבור שנרשמו בביטוח לאומי ומבקשים להודיע על פרידה, צריכים לפנות בכתב למחלקת הגבייה בסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל התיק בעניינם.

חשוב לדעת

  • בני זוג שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כידועים בציבור נחשבים כבני זוג נשואים, הן לעניין חובות והן לעניין זכויות שהמוסד לביטוח לאומי מקנה להם.
דוגמה
כאשר אישה יולדת ומעוניינת שבן זוגה או בת זוגה יחליפו אותה בחופשת הלידה (אחרי 6 שבועות) ולקבל דמי לידה במקומה, עליה להוכיח כי כי אכן מדובר בבן/בת זוג. אם שני בני הזוג כבר רשומים כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי, אין צורך בהוכחה כלשהי, והתהליך יהיה מהיר.
דוגמה
כאשר זוג גברים המוכרים בביטוח הלאומי כידועים בציבור, מביאים ילד לעולם באמצעות פונדקאות חו"ל, הם יוכלו לבחור מי משניהם זכאי לחופשת לידה ולתשלום דמי לידה ויוכלו לחלוק את החופשה ביניהם. ללא רישום כנשואים או כידועים בציבור, תינתן הזכאות לאב הביולוגי בלבד.
דוגמה
אישה שאינה עובדת אך בן זוגה או בת זוגה עובדים, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ומתשלום דמי ביטוח בריאות, ותהיה מבוטחת בביטוח לאומי ובביטוח בריאות (כעקרת בית) בדומה לאישה נשואה שבעלה עובד. לשם כך עליה להיות מוכרת כידועה בציבור בביטוח הלאומי.
דוגמה
אישה או גבר שבני או בנות זוגם נפטרו - יהיו זכאים לקצבת שאירים, אם הזוג היה מוכר כידועים בציבור (או ידועות בציבור) בביטוח הלאומי.
דוגמה
אדם המקבל קצבת זיקנה מהביטוח הלאומי, זכאי לתוספת של מאות שקלים לקצבת הזקנה שלו, אם ההכנסה של בן/בת זוגו נמוכה מסכום מסוים. לשם כך, על בני הזוג להיות מוכרים כידועים בציבור במוסד לביטוח הלאומי (אם אינם נשואים).
דוגמה
אדם הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי וגובה הגמלה מוגדר על פי היותו לא נשוי, יפסיק להנות מתנאים אלו אם הוא מוכר כידוע בציבור בידי ביטוח לאומי.
דוגמה
אלמן או אלמנה המקבלים קצבת שאירים, ולאחר מות בני זוגם החלו בזוגיות חדשה - לא יהיו זכאים להמשך קבלת הקצבה, אם הם מוכרים בביטוח לאומי כידועים בציבור עם בני או בנות הזוג החדשים, למעט במקרים מיוחדים.