כלל תושבי ישראל חייבים בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, למעט במקרים מסוימים
אישה נשואה או ידועה בציבור שלא עובדת מחוץ למשק ביתה ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי
ההטבה ניתנת גם לבנות זוג מאותו מין שהצהירו לביטוח הלאומי מי מהן תוגדר כ"מבוטחת" ומי תוגדר כ"עקרת הבית" הזכאית לפטור
אישה שזכאית לפטור זה זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אישה נשואה או ידועה בציבור שלא עובדת מחוץ למשק ביתה ובן/בת זוגה מבוטח/ת בביטוח לאומי, זכאית לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים