הקדמה:

כלל תושבי ישראל חייבים בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, למעט במקרים מסוימים
אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי, או ידועה בציבור שלו, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי
ההטבה ניתנת גם לבנות הזוג מאותו מין, בתנאי שהודיעו למוסד לביטוח לאומי מי מהן תיחשב כ"מבוטח חובה" ומי מהן תיחשב כ"ידועה בציבור" שלה לצורך קבלת הפטור
אישה הזכאית לפטור הנ"ל זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות

אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי, או ידועה בציבור שלו זכאית לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, והיא נשואה לאדם שמבוטח בביטוח לאומי. (ההטבה ניתנת הן לאישה נשואה והן למי שאינה נשואה אך היא ובן זוגה חיים כידועים בציבור).
  • ההטבה ניתנת גם לבת זוג מאותו מין, שהיא ובת זוגה רשומות כנשואות במרשם האוכלוסין או ידועות בציבור במוסד לביטוח לאומי ובנוסף מתקיימים התנאים הבאים:
    1. שתי בנות הזוג הודיעו למוסד לביטוח לאומי מי מהן תיחשב כ"מבוטח החובה" (בדומה למעמדו של הגבר כאשר בני הזוג הם גבר ואישה) ומי מהן תיחשב לבת הזוג במעמד "האישה", ורק היא תהיה זכאית לפטור.
    2. בת הזוג שנרשמה במעמד "מבוטח חובה" אכן מבוטחת בביטוח לאומי.
    3. בת הזוג שנרשמה במעמד "האישה" אינה עובדת מחוץ למשק הבית.

תהליך מימוש הזכות


חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים