נפגעי עבירה שנפגעו מעבירת מין, עבירת המתה או ניסיון לרצח ונפסק להם פיצוי מהנאשם זכאים לתשלום של עד 10,000 ₪ על חשבון הפיצוי
התשלום יועבר לנפגעים על-ידי המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות

החל מ-06.10.2022 נפגעי עבירות חמורות שבית המשפט פסק כי הנאשם ישלם להם פיצוי זכאים לתשלום על חשבון סכום הפיצוי המלא.

 • התשלום יועבר להם על-ידי המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה, שמוסמך להעביר עד 10,000 ₪ על חשבון הפיצוי.
 • אם נפסק לנפגעים פיצוי בסכום שמעל 10,000 ₪, ההפרש יועבר להם על-ידי המרכז לגביית קנסות אחרי שיגבה את הפיצוי מהנאשם.

מי זכאי?

 • נפגעי עבירה שזכאים לפיצוי מהנאשם על פי החלטת בית המשפט, בעבירות הבאות:
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • במהלך ההליך הפלילי בבית המשפט, פרטי הנפגעים מועברים על-ידי התובע למזכירות בית המשפט, עד ליום מתן פסק הדין.
 • אם בית המשפט קבע שמגיע לנפגעים פיצוי, פרטיהם יועברו מהמזכירות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • בתוך 10 ימים מהיום שפרטי הנפגעים התקבלו במרכז לגביית קנסות, תישלח בקשה לקבלת פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר סכום הפיצוי.
 • יש להיכנס ל"טופס העברת כספים" מקוון ולבחור ב"טופס תשלום כספי למפוצה בגיר" (או ל"מפוצה קטין" אם מדובר בנפגעי עבירה קטינים).
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון שאליו מבקשים להעביר את הסכום.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
  • אם עו"ד או חברה מגישים את הבקשה יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • המרכז לגביית קנסות יעביר את התשלום בהעברה בנקאית בתוך 60 ימים מהיום שהתקבלו פרטי חשבון הבנק.

פניות ובירורים

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • להתקשר למוקד המידע בטלפונים *35592 או 073-2055000
  • פנייה בדוא"ל:
  • פנייה בדואר לכתובת: ת"ד 45177 ירושלים, מיקוד 9145101.

חשוב לדעת

 • מומלץ לנפגעי העבירה לוודא עם התובע כי הוא אכן העביר את פרטיהם למזכירות בית המשפט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים