רכבת ישראל מפצה את הנוסעים במקרים של ביטול או איחור רכבת
הפיצוי משולם באמצעות הענקת כרטיסי נסיעה חינם בקו הנסיעה או באמצעות החזר כספי על רכבת שבוטלה כשהנוסע ויתר על הנסיעה ברכבת הבאה
חלק מבתי המשפט בישראל מאפשרים לתבוע בנוסף גם פיצוי כספי בגין איחור או ביטול של רכבת


רכבת ישראל מפצה את הנוסעים במקרים של איחור או ביטול רכבת. האיחור מתייחס לזמן ההגעה ליעד לעומת הזמן הנקוב בלוח הזמנים המתוכנן.

איחור רכבת

 • בגין איחור של חצי שעה או יותר בהגעה ליעד - זכאות לכרטיס נסיעה חינם בקו הנסיעה.
 • בגין איחור של שעה או יותר בהגעה ליעד - זכאות ל-2 כרטיסי נסיעה חינם בקו הנסיעה.

ביטול רכבת

 • במקרה של ביטול רכבת, ניתן להמתין לרכבת הבאה ולקבל פיצוי בגין איחור כמפורט מעלה או לא להמתין לרכבת הבאה ולקבל החזר של דמי הנסיעה בעבור הכרטיס שנוצל.

מי זכאי?

 • נוסע ברכבת שאיחרה בהגעה אל תחנת היעד איחור של חצי שעה או יותר.
 • נוסע ברכבת שבוטלה.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את כרטיס הפיצוי בשתי דרכים:
  • לפנות למנהל התחנה ולהציג את כרטיס הנסיעה המקורי - עד 14 יום ממועד הנסיעה. כרטיס הפיצוי יינתן במקום.
  • באמצעות טופס מקוון.

חשוב לדעת

 • תוקף כרטיס הנסיעה הניתן כפיצוי לא מוגבל בזמן, וניתן לעשות בו שימוש בכל עת.
 • ככלל, כרטיסי הנסיעה הניתנים כפיצוי אמורים להוות פיצוי סופי, ממצה ובלעדי, ולא ניתן לתבוע מהרכבת פיצוי נוסף (כספי או אחר) בגין איחורים בתנועת הרכבות.
  • למרות זאת, במספר פסקי דין שניתנו בבית המשפט לתביעות קטנות חייבו בתי המשפט את רכבת ישראל לפצות את הנוסעים בגין הנזקים שנגרמו להם בשל איחור הרכבת. לפי פסקי הדין, נוסעים רשאים לתבוע פיצוי כספי על נזקים שנגרמו להם כתוצאה מאיחור הרכבת בנוסף לכרטיסי הנסיעה הניתנים להם כפיצוי. ראו למשל:
  • עם זאת מדובר בפסק דין של בית משפט לתביעות קטנות שאינו מחייב בתי משפט אחרים.
  • בניגוד לפסקי הדין הנ"ל קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 2008 כי לא ניתן לתבוע פיצוי כספי מהרכבת בגין איחור או ביטול רכבת, ויש להסתפק בפיצוי שנקבע בנוהל המובל לשווי כרטיסי נסיעה לפי משך האיחור.
  • מכיוון שבית המשפט העליון טרם הכריע בסוגיה, אין עדיין הלכה מחייבת בסוגיה זו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים