הקדמה:

במקרה של הפרת זכויות בתחום העבודה ניתן לפנות בתלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה
ניתן להתלונן על הפרת חוקי עבודה בתא קולי 1-800-354-354
בנוסף ניתן להגיש תלונה באמצעות הדואר, הפקס והדוא"ל


במקרה של הפרת זכויות בתחום דיני העבודה ניתן להגיש תלונה אל היחידה לאכיפת חוקי העבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מוקד ארצי לפניות הציבור

שלבי ההליך

  • ממונה מטעם משרד העבודה, הסבור כי הוראה מהוראות חוקי המגן בעבודה הופרה על ידי המעסיק יתרה התראה מנהלית במעסיק, לפיה עליו לחדול מביצוע ההפרה או לחלופין יודיע לו על הכוונה להטיל עליו קנס.
  • לטבלה המפרטת את סכומי העיצומים הכספיים (הקנסות) שניתן להטיל עקב הפרה של הוראות החוק, ראו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  • לאחר קבלת ההודעה, יוכל המעסיק לממש את זכאותו לטיעון אל מול הממונה ולשכנעו מדוע אין להטיל עליו את הקנס.

ערעור

  • אם לאחר השימוע החליט הממונה להותיר את הקנס על כנו, יוכל המעסיק להגיש ערר בפני ועדת ערר.
  • על החלטתה של ועדת הערר יוכל המעסיק לפנות בערעור לבית הדין האזורי לעבודה.