הקדמה:

במקרה של הפרת זכויות בתחום העבודה ניתן לפנות בתלונה אל מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה
את התלונה ניתן להגיש באמצעות טופס פנייה מקוון
בנוסף, ניתן להגיש תלונה באמצעות המוקד הטלפוני, בדואר, בפקס ובדוא"ל (מידע בהמשך הדף)
למידע נוסף ראו הגשת תלונה על מעסיקים בשל הפרת חוקי עבודה באתר זרוע העבודה

במקרה של הפרת זכויות בתחום דיני העבודה ניתן להגיש תלונה אל היחידה לאכיפת חוקי העבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • ממונה מטעם זרוע העבודה, הסבור כי הוראה מהוראות חוקי המגן בעבודה הופרה על ידי המעסיק יתרה התראה מנהלית במעסיק, לפיה עליו לחדול מביצוע ההפרה או לחלופין יודיע לו על הכוונה להטיל עליו קנס.
  • לטבלה המפרטת את סכומי העיצומים הכספיים (הקנסות) שניתן להטיל עקב הפרה של הוראות החוק, ראו באתר זרוע העבודה.
  • לאחר קבלת ההודעה, יוכל המעסיק לממש את זכאותו לטיעון אל מול הממונה ולשכנעו מדוע אין להטיל עליו את הקנס.

ערעור

  • אם לאחר השימוע החליט הממונה להותיר את הקנס על כנו, יוכל המעסיק להגיש ערר בפני ועדת ערר.
  • על החלטתה של ועדת הערר יוכל המעסיק לפנות בערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

גורמים מסייעים