מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם בתחילת כל שנת לימודים את כללי המשמעת, לרבות תקנון משמעת, כפי שנקבעו על-ידו
המוסד הלימודי חייב לקבוע את כללי המשמעת בהתאם לחוק זכויות הסטודנט


מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם בתחילת כל שנת לימודים באתר האינטרנט (אם קיים), בשנתון, בידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי במוסד את כללי המשמעת, לרבות תקנון משמעת, והעונשים שקבע להתנהגות סטודנטים ומועמדים ללימודים בנוגע ללימודיהם במוסד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי חייב לקבוע את כללי המשמעת בהתאם לחוק זכויות הסטודנט.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

  • משרד החינוך
  • משרד התרבות והספורט, לגבי בית ספר לאמנות המאושר על ידו.

חקיקה ונהלים