מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם בתחילת כל שנת לימודים את חוק זכויות הסטודנט
הזכות רלוונטית רק למוסדות מוכרים כמפורט למטה


מוסד להשכלה גבוהה או על תיכונית חייב לפרסם את הוראותיו של חוק זכויות הסטודנט בתחילת כל שנת לימודים באתר האינטרנט (אם קיים), בשנתון, בידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי במוסד.

  • ראש המוסד הלימודי חייב ליידע בכתב, בתחילת כל שנת לימודים, את הסגל האקדמי והמנהלי של המוסד לגבי עיקרי חוק זכויות הסטודנט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • הזכות רלוונטית רק למוסדות מוכרים כמפורט למעלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים