פרסום חוק זכויות הסטודנט על ידי המוסד הלימודי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם בתחילת כל שנת לימודים את חוק זכויות הסטודנט
הזכות רלוונטית רק למוסדות מוכרים כמפורט למטה
  • לפי סעיף 18(א) לחוק זכויות הסטודנט, מוסד להשכלה גבוהה או על תיכונית חייב לפרסם את הוראותיו של חוק זכויות הסטודנט בתחילת כל שנת לימודים באתר האינטרנט (אם קיים), בשנתון, בידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי במוסד.
  • לפי סעיף 18(ב) לחוק זכויות הסטודנט, ראש המוסד הלימודי חייב ליידע בכתב, בתחילת כל שנת לימודים, את הסגל האקדמי והמנהלי של המוסד לגבי עיקרי חוק זכויות הסטודנט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • הזכות רלוונטית רק למוסדות מוכרים כמפורט למעלה.

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים