אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
בנק אינו רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון בנק לאף אדם, כולל לאדם שעבר פשיטת רגל בעבר או בהווה
חייב בפשיטת רגל רשאי לנהל חשבון בנק אולם חלות עליו הגבלות מסוימות
הבנק רשאי לסרב לתת אשראי לאדם שעבר פשיטת רגל בעבר או בהווה
אם בנק מסרב סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון בנק, ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור בבנק ישראל


בנק אינו רשאי לסרב לפתוח חשבון עובר ושב לחייב בפשיטת רגל רק משום שהוא מצוי בפשיטת רגל.

 • הבנק מחויב לפתוח חשבון ביתרת זכות (ללא אשראי), ופשיטת רגל בעבר או בהווה אינה מהווה, כשלעצמה, סיבה לסירוב לפתיחת חשבון.
 • עם זאת קיימות נסיבות שבהן מותר לבנק לסרב לפתוח חשבון בנק.
דוגמה
סיבה סבירה לסירוב לפתיחת חשבון עשויה להיות:
 • סכסוך בעבר בין הבנק לחייב הפוגע ביחסי האמון הדרושים לניהול חשבון בנק.
 • התנהגות אלימה - פיזית או מילולית - של החייב בסניף הבנק בעבר.
 • כאשר קיים יסוד סביר להניח כי הפעילות בחשבון קשורה להלבנת הון.
 • פעילות בעייתית בחשבון, למשל הפקדה של שיקים מזויפים.
 • בנק רשאי להתנות את פתיחת החשבון לחייב שנמצא בהליך פשיטת רגל, בהצגת אישור מהכונס הרשמי או מהמנהל המיוחד.
 • הבנק רשאי לסרב לתת אשראי למי שעבר פשיטת רגל, בעבר או בהווה.
 • אם הבנק מסרב לפתוח חשבון בנק, הוא מחוייב למסור את החלטתו בכתב, בתוך 5 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה לפתיחת החשבון.
 • על אדם שעבר פשיטת רגל חלות הגבלות על ניהול חשבון בנק.

סוגי השירותים שמחוייב הבנק להעמיד ללקוחותיו

 • בנק לא יסרב לבקשת לקוח לנהל את חשבונו באמצעות השירותים הבאים:
  • שירות אחזור מידע באמצעות עמדת שירות בסניף.
  • גישה לחשבון וקבלת מידע באמצעות ערוצי בנקאות בתקשורת (אתר אינטרנט, ישומון (אפליקציה), דוא"ל, הודעות טקסט, מענה טלפוני אנושי, עמדות אוטומטיות וכו').
 • בנק לא יסרב סירוב בלתי סביר, לבקשת לקוח:
  • לבצע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה.
  • להשתמש בכרטיס חיוב לחיוב מיידי (כרטיס דביט).
  • להשתמש בכרטיס לצורך משיכת מזומנים.
  • לבצע פעולות באמצעות ערוצי בנקאות בתקשורת, כגון: העברה בנקאית באתר, הפקדת שיק באפליקציה, הקמת הרשאה לחיוב חשבון באתר, תשלום שובר באתר וכו'.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם בנק מסרב סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון בנק ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור בבנק ישראל.
 • לצורך פנייה ליחידה לפניות הציבור בבנק ישראל מומלץ עוד במועד הסירוב לדרוש מהבנק מכתב סירוב המתעד את הבקשה לפתיחת החשבון ומפרט את סיבת הסירוב.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים