הקדמה:

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר פורסם לראשונה ב-01.01.2008 והוחלף בשנת 2011, וקע לראשונה זכאות של כלל העובדים השכירים במשק לפנסיה המחייבת את המעסיקים להפריש כספי פנסיה לעובדים לפי מדרגות עד לגובה השכר הממוצע במשק. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.
בצו מ-2008 נקבעו הפרשות הדרגתיות לגמל ולפיצויים החל מ-2.5% ועד 15% במשך 5 שנים (עד 2013).
הצו הוחל על כלל העובדים במשק ומתייחס גם לעובדים זרים ולעובדים שהגיעו לגיל פרישה חובה (בתנאי שאינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי).
הצו אינו חל על עובדים שיש להם הסכם מיטיב לפנסיה - הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית (ע"י המעסיק או ע"י קופת גמל כשלם).
על פי הצו, כל עובד רשאי לבחור את הקופה שבה יבוטח. הביטוח הפנסיוני מכוח הצו הינו מקיף וכולל כיסויים לעת פרישה בגיל פרישה, כיסוי לנכות ולשאירים.
ב-2011 פורסם צו חדש הקובע מדרגת פנסיה נוספת של 17.5 אחוזי הפרשה בשנת 2014 (מתוכם 6% לפיצויים ו-6% לתגמולים על חשבון המעסיק ועוד 5.5% לתגמולים על חשבון העובד).
בשנת 2016 נחתם צו הרחבה נוסף שהגדיל את שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת יולי 2016. צו זה חל על כל המעסיקים והעובדים במשק.

פרטי החוק

שם החוק:
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 2011
נוסח החוק:
חוק קודם:
צו ההרחבה לביטוח מקיף פנסיוני במשק 2008

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים