הקדמה:

עובד זר המועסק בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו
אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש
כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, למקום המצוי בבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי)
מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד יפקידו את כספי הביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים בחשבון פיקדון נפרד בבנק מזרחי
מעסיק של עובד זר מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי בשיעור 16% משכר העובד, במקום ההפרשות לביטוח הפנסיוני
למידע נוסף ראו תנאי העבודה של עובדים זרים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]


לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008, זכאי עובד זר בישראל להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק.

 • שיעורי ההפרשה לקרן החיסכון של העובדים הזרים זהים לשיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. להרחבה ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים.
 • כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, לחשבון המצוי בבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי).
 • מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד צריכים להפריש את הכספים לפיקדון מיוחד בבנק מזרחי טפחות, שיעמוד לרשות העובד בסיום עבודתו. לפיקדון זה יש להפקיד את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד ללא רכיב תגמולי עובד.
 • החל מה-01.05.2017, מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי במקום ההפרשות לביטוח הפנסיוני. בפסק דין מיום 23.04.2020 ביטל בית המשפט העליון לאלתר את ההוראה שחייבה את המעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן עבור קופת פיקדון, ועל המעסיק חלה חובה להפריש לקופת הפיקדון רק את חלקו, בסך 16% מהשכר וזאת במקום ההפרשות לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים.
 • החל מה-01.02.2019, גם מעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות צריכים להפקיד עבור כל עובד זר (למעט עובד יומי), פיקדון חודשי בסכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה בהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות. למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • על המעסיק להפריש מדי חודש עבור העובד כספים עבור ביטוח פנסיוני כקבוע בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק או בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על העובד.
 • על פי צו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני, שיעור ההפרשות, החל ממשכורת ינואר 2017, הוא 18.5% משכר העובד, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
 • במקרים שבהם לא ניתן להפקיד את הכספים לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד במהלך תקופת עבודתו עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים (12.5% משכר העובד).
 • כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, לחשבון המצוי בבעלותו של המעסיק (כגון חשבון בנק ייעודי) ולשחרר לעובד כספים אלה לטובת העובד בסיום יחסי העבודה. במקרה כזה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו, ועליו להפריש את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה. רצוי לפנות לארגונים המסייעים לעובדים זרים (ראו "ארגוני סיוע" בהמשך).

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים לקופת גמל במהלך תקופת העבודה, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע, כלומר: תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017) + רכיב הפיצויים (6% החל מ-2014 ונכון נכון גם ל-2020).
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017).

עובדים זרים בענף הבניה, בענף החקלאות, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ועובדים זרים בסיעוד המועסקים בחברות סיעוד

עובדים בענף סיעוד המועסקים במשותף על-ידי חברת הסיעוד והמטופל

עובדים זרים מסתננים

 • החל מה-01.05.2017, מעסיקים של עובדים זרים שהם מסתננים צריכים להפקיד פיקדון חודשי, המחליף את ההפרשות לביטוח הפנסיוני, בחשבון בנק נפרד בבנק מזרחי.
 • בפסק דין מיום 23.04.2020 ביטל בית המשפט העליון לאלתר את ההוראה שחייבה את המעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן עבור קופת פיקדון, ועל המעסיק חלה חובה להפריש לקופת הפיקדון רק את חלקו, בסך 16% מהשכר וזאת במקום ההפרשות לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון. למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן.

הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד

 • במקרים שבהם לא ניתן להפקיד את הכספים לקרן פנסיה, על המעסיק לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש לביטוח סוציאלי (רכיב תגמולי עובד + רכיב פיצויים).
הערת עריכה
הסתרתי פסקה שמתיחסת על ניתוח המצב המשפטי לגבי זכאותם לקבלת הכספים על פי צו ההרחבה ועל פי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:05, 29 באוגוסט 2016 (IDT)
 • עובדים זרים בחברות הסיעוד ובענף הבניה וכן עובדים זרים בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, יהיו זכאים לקבל את כספי הפיקדון במלואם בעת עזיבתם את ישראל לצמיתות, בהתאם לאשרת השהייה שלהם.
 • עובד זר מסתנן אשר עזב את הארץ לצמיתות עד למועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל, זכאי למלוא כספי הפיקדון שהופקדו עבורו על ידי המעסיק, בניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • במידה והמעסיק לא הפקיד את מלוא ההפרשות לפיקדון, יהיה זכאי העובד לקבל ממעסיקו את רכיב התגמולים ואת רכיב הפיצויים (6% אם העובד אינו זכאי לפיצויים ו -8.33% במקרה שהוא זכאי לפיצויים) לתקופה שהמעסיק לא הפקיד עבורו כספים אלה לפיקדון.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.

הרחבות ופירסומים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת קו לעובד.