עובדים זכאים לפרוש לגמלאות בהגיעם לגיל הפרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים)
מעסיק רשאי לחייב עובדים שהגיעו לגיל 67 לפרוש לגמלאות
פרישה היא הזדמנות לערוך תכנון פיננסי ארוך טווח, וניתן להיעזר במדריך לעובד לקראת פרישה לגמלאות (פנסיה)
טפסים

עובדים זכאים לפרוש לגמלאות בהגיעם לגיל פרישה מעבודה, ולקבל את קצבת פנסיה חודשית בהתאם לזכויות שצברו במהלך שנות עבודתם.

שימו לב
קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים מאפשרים להתחיל לקבל קבת פנסיה החל מגיל 60, אך אם מדובר בפנסיה צוברת, ככל שמקדימים את הפרישה, הסכום המצטבר בחיסכון הפנסיוני קטן יותר ולכן קצבת הפנסיה נמוכה יותר.
  • גיל הזכאות לפרישה מהעבודה הוא 65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים. עובדים רשאים אך לא חייבים לפרוש בגיל זה.
  • המעסיק רשאי לחייב עובדים שהגיעו לגיל 67 לפרוש לגמלאות.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים שהגיעו לגיל הפרישה.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
לפני הפרישה חשוב להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או מומחה פרישה לצורך "קיבוע זכויות" וייעוד מושכל של החסכונות הפנסיוניים והמקורות הכספיים האחרים, כדי למקסם את הטבות המס האפשריות
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים