אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
יחד עם מתן צו כינוס הנכסים בית המשפט קובע תשלום חודשי אותו החייב נדרש לשלם לטובת פירעון חובותיו
חייב המבקש להפחית את התשלום החודשי רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט
גם אם נדחתה בקשת החייב להפחתת תשלומים בעבר, החייב רשאי להגיש בקשה נוספת להפחתת התשלום החודשי, אם חל שינוי בנסיבות
אי עמידה בתשלום לפי צו התשלומים החודשיים עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל, לכן מומלץ להקדים להגיש בקשה להפחתת התשלומים בעת הצורך

תקציר

עם מתן צו כינוס נכסים, ניתן צו תשלומים חודשיים הקובע סכום חודשי אותו נדרש החייב לשלם.

 • במקרה שהחייב מתקשה לעמוד בתשלום החודשי, עליו להגיש בקשה לבית המשפט להפחתת התשלומים החודשיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על החייב המבקש את הפחתת התשלום החודשים להגיש בקשה להפחתת תשלום חודשי לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

 • על החייב להגיש בקשה לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל שלו.
 • על החייב לפרט בבקשה את נימוקיו ולהבהיר מדוע אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים.
 • על החייב לפרט את הכנסותיו והוצאותיו החודשיות.
 • יש למסור העתק מהבקשה לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד (אם מונה).
 • בית המשפט עשוי לבקש את עמדת הכונס הרשמי והמנהל המיוחד לפני מתן החלטה.

ערעור

 • ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט תוך 30 ימים.
 • בקשת רשות הערעור מוגשת לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • אי עמידה בתשלום לפי צו התשלומים החודשיים עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל. לכן, אם קיים חשש שהחייב לא יעמוד בתשלום החודשי, כדאי להקדים ולהגיש בקשה להפחתת התשלום עוד לפני אי העמידה בתשלום.
 • בית המשפט רשאי לעיין מחדש בצו התשלומים החודשיים, כך שגם אם נדחתה בקשת החייב להפחתת התשלום החודשי, אם ישתנו נסיבותיו של החייב הוא רשאי להגיש בקשה נוספת וזו עשויה להתקבל.
דוגמה
 • חייב הגיש בקשה להפחתת התשלום החודשי, שנקבע, בין היתר, על סמך משכורתו.
 • בית המשפט דחה את בקשת החייב.
 • לאחר זמן מה פוטר החייב מעבודתו ומצא עבודה חדשה, בה המשכורת נמוכה יותר.
 • החייב הגיש בקשה חדשה להפחתת התשלום החודשי.
 • בשל השינוי בנסיבות עשוי בית המשפט לקבל את בקשת החייב ולהפחית את התשלום החודשי.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא. הפרת החובה על ידי החייב או גורם שלישי, מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
 • ראו גם

  גורמים מסייעים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  הרחבות ופרסומים

  חקיקה ונהלים