חולי סרטן המקבלים טיפולים כימותרפיים עם תופעות לוואי קשות עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים על סמך מסמכים רפואיים בלבד
למידע נוסף, ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי - אבחון והערכת תלות על סמך מסמכים וללא זימון התובע לוועדה רפואית בתביעות לנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה

חולי סרטן המקבלים טיפולים כימותרפיים הגורמים לתופעות לוואי קשות עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים על סמך מסמכים רפואיים וללא צורך להתייצב בפני ועדה רפואית.

מי זכאי?

 • חולה סרטן מגיל 18 שנים ועד לגיל הפרישה, המקבל טיפול (דרך הווריד) מתוך הטיפולים המופיעים ברשימה זו. הזכאות שתיקבע היא בשיעור של 50%.
 • לחולה שבנוסף לקבלת הטיפול נמצא בהוספיס או בהוספיס בית, תיקבע זכאות בשיעור של 188%.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת הגשת התביעה יש לצרף סיכום מחלה מפורט מהרופא המטפל (עדיף אונקולוג או כירורג), הכולל את הפרטים הבאים:
  • אבחנה
  • דרגת המחלה
  • פיזור גרורתי
  • הטיפול (כימי, ביולוגי או קרינתי) הניתן
  • פרוגנוזה משוערת
 • הטפסים הבאים, שהופקו על-ידי האגודה למלחמה בסרטן, נועדו לסייע בהגשת התביעה:
 • במקרה שהחולה נמצא בהוספיס או בהוספיס בית יש לצרף:
  • הפניית אונקולוג לטיפול בהוספיס בית
  • אישור היחידה לטיפול ביתי בקופת חולים על הוספיס בית לחולה סופני
 • הזכאות לקצבה, שתיבחן במסלול מהיר (בתוך 30 יום מקבלת התביעה), תיקבע לתקופה של 6 חודשים לפחות מיום תחילת הטיפול, או עד תום הטיפולים (לפי המאוחר מביניהם).

חשוב לדעת

 • במקרה שנקבעה זכאות על סמך מסמכים ללא הסכמת החולה, והוא מבקש להיבדק על-ידי רופא, בדיקתו תיערך על-ידי אותו רופא שקבע את הזכאות על סמך המסמכים.
 • חולה המקבל טיפול שאינו מופיע ברשימת הטיפולים וכן מי שרמת תפקודי ה- ADL ו- IADL שלו מצדיקה גמלה בשיעור הגבוה מ-50% (והוא אינו נמצא בהוספיס או בהוספיס בית), יוזמן לוועדה רפואית רגילה (בנוכחות) לקביעת זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים