חולי סרטן שמטופלים בתרופות עם תופעות לוואי קשות זכאים לקבל קצבת שירותים מיוחדים על סמך המסמכים הרפואיים שיגישו
הזכאות נקבעת לתקופה של 6 חודשים לפחות מתחילת הטיפול, או עד תום הטיפולים - לפי המאוחר מביניהם

חולי סרטן שמטופלים בתרופות שגורמות לתופעות לוואי קשות זכאים לקבל קצבת שירותים מיוחדים על סמך המסמכים הרפואיים שיגישו (ללא צורך להגיע לוועדה הרפואית).

מי זכאי?

 • חולי סרטן מגיל 18 עד גיל פרישה (67 לגברים, 65-62 לנשים לפי תאריך לידתן), שמטופלים בתרופה מתוך רשימה זו.
  • הזכאות שתיקבע היא בשיעור 50%.
  • זכאות בשיעור גבוה יותר עשויה להיקבע בהתאם למצב הרפואי-תפקודי של החולה.
 • לחולים שבנוסף לטיפול התרופתי מטופלים בהוספיס או בהוספיס בית תיקבע זכאות בשיעור 235%.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת הגשת התביעה לקצבה יש לצרף סיכום מחלה מפורט מהרופא המטפל (עדיף אונקולוג או כירורג), עם הפרטים הבאים:
  • אבחנה
  • דרגת המחלה
  • פיזור גרורתי
  • סוג הטיפול שניתן (כימותרפיה, רדיותרפיה, ביולוגי או אחר)
  • פרוגנוזה משוערת
 • האגודה למלחמה בסרטן הכינה טופס פנייה לביטוח לאומי שבו הרופא ימלא את הפרטים.
 • בנוסף, על החולה למלא ולצרף טופס הסכמה להחלטת רופא על סמך מסמכים בלבד.
 • אם החולים מטופלים בהוספיס או בהוספיס בית יש לצרף גם:
  • הפניית אונקולוג לטיפול בהוספיס בית
  • אישור היחידה לטיפול ביתי בקופת חולים על הוספיס בית לחולה סופני
 • התביעה תטופל במסלול המהיר בתוך 30 ימים מהיום שהתקבלה.
 • הזכאות תיקבע לתקופה של 6 חודשים לפחות מתחילת הטיפול, או עד תום הטיפולים - לפי המאוחר מביניהם.

בדיקה בוועדה הרפואית

 • במקרים הבאים תובעי הקצבה יוזמנו לוועדה רפואית רגילה (בנוכחות) לקביעת זכאותם:
  • חולים שמקבלים טיפול בתרופה שלא מופיעה ברשימת התרופות.
  • חולים שרמת התלות שלהם בעזרת הזולת עשויה לזכות אותם בקצבה בשיעור גבוה יותר מ-50% (והם לא מטופלים בהוספיס או בהוספיס בית).
 • כמו כן, מי שניתנה החלטה לגביהם על סמך המסמכים (בוועדה ללא נוכחותם) ומעוניינים להגיע לוועדה הרפואית, יכולים להגיש בקשה בתוך 45 ימים מהמועד שנשלחה להם ההודעה על החלטת הוועדה הקודמת.
  • הבדיקה תיערך להם על-ידי אותו רופא שקבע את הזכאות בוועדה הקודמת (אלא אם אותו רופא יושב רק בוועדות ללא נוכחות).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים