אפוטרופוס נדרש לשמוע את דעותיו של האדם שהוא אפוטרופוסו, לשתף ולהתייעץ עמו בכל החלטה ועניין הנוגעים אליו
על האפוטרופוס למסור לאדם את המידע וההסברים הדרושים לו לצורך קבלת ההחלטה
אסור לאפוטרופוס להסכים לפעולה המגבילה את חופש התנועה של האדם או לשימוש בכוח סביר נגדו, ללא הסכמת האדם עצמו


אפוטרופוס נדרש לשמוע את דעותיו של האדם שהוא אפוטרופוסו, לשתף ולהתייעץ עמו בכל החלטה ועניין הנוגעים אליו, וזאת אם ניתן לברר את דעתו.

 • לשם כך, על האפוטרופוס למסור לאדם את המידע הדרוש לו, להסביר את מהות העניין, ההחלטה או הפעולה, החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן. אם לאפוטרופוס יש המלצה, הוא ייתן אותה לאדם ויסביר את השיקולים להמלצה.
 • האפוטרופוס צריך לתת לאדם את המידע וההסברים בשפה פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות, תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית סבירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • כאשר נדרש האפוטרופוס לקבל החלטה בעניין שנתון בסמכותו, הוא יפעל בהתאם להנחיות אלו:
  • אם האדם שמונה לו אפוטרופוס נתן הנחיות מקדימות בעניין, על האפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות.
  • אם האדם שמונה לו אפוטרופוס לא נתן הנחיות מקדימות, על האפוטרופוס לפעול לפי רצונו של האדם אם הוא מסוגל להבין את משמעות ההחלטה.
  • אם לא ניתן להבין מהו רצונו של האדם, על האפוטרופוס לפעול בהתאם לרצונו כפי שהובע בעת שהיה מסוגל להבין את העניין, או כפי שניתן ללמוד מהתנהגותו בעבר או מהשקפת עולמו ואורח חייו כפי שהיו, אלא אם כן האפוטרופוס חושב שההחלטה תגרום לפגיעה של ממש באדם.
  • אם האדם לא מסוגל להבין את משמעות ההחלטה ולא ניתן להבין מה היה רצונו על פי התנהגותו בעבר, על האפוטרופוס לקבל החלטה בהתאם לטובתו, מתוך התחשבות ברצונו הנוכחי.

החלטה בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי

 • אם יש מחלוקת בין האדם לאפוטרופוס בהחלטה בעניין אישי מהותי או רפואי מהותי, על האפוטרופוס לנסות להגיע עם האדם להסכמה.
 • אם האפוטרופוס לא הצליח להגיע עם האדם להסכמה, עליו לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, לפי העניין.

הסכמה לפעולות מגבילות או לשימוש בכוח

 • יתכן מצב בו יתבקש האפוטרופוס לתת הסכמה לפעולה המגבילה את חופש התנועה של האדם או שמאפשרת להשתמש בכוח נגד האדם ושנדרש לה צו שיפוטי.
 • במקרה זה, חל איסור על האפוטרופוס לתת הסכמה לפעולה או לצו השיפוטי, אלא אם כן האדם נתן את הסכמתו לכך לאחר שהאפוטרופוס הסביר לו את משמעות העניין.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים