קבלת החלטות בענייניו של אדם שמונה לו אפוטרופוס (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אפוטרופוס נדרש לשמוע את דעותיו של האדם שהוא אפוטרופוסו, לשתף ולהתייעץ עמו בכל החלטה ועניין הנוגעים אליו
על האפוטרופוס למסור לאדם את המידע וההסברים הדרושים לו לצורך קבלת ההחלטה
אסור לאפוטרופוס להסכים לפעולה המגבילה את חופש התנועה של האדם או לשימוש בכוח סביר נגדו, ללא הסכמת האדם עצמו


אפוטרופוס נדרש לשמוע את דעותיו של האדם שהוא אפוטרופוסו, לשתף ולהתייעץ עמו בכל החלטה ועניין הנוגעים אליו, וזאת אם ניתן לברר את דעתו.

 • לשם כך, על האפוטרופוס למסור לאדם את המידע הדרוש לו, להסביר את מהות העניין, ההחלטה או הפעולה, החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן. אם לאפוטרופוס יש המלצה, הוא ייתן אותה לאדם ויסביר את השיקולים להמלצה.
 • האפוטרופוס צריך לתת לאדם את המידע וההסברים בשפה פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות, תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית סבירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • כאשר נדרש האפוטרופוס לקבל החלטה בעניין שנתון בסמכותו, הוא יפעל בהתאם להנחיות אלו:
  • אם האדם שמונה לו אפוטרופוס נתן הנחיות מקדימות בעניין, על האפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות.
  • אם האדם שמונה לו אפוטרופוס לא נתן הנחיות מקדימות, על האפוטרופוס לפעול לפי רצונו של האדם אם הוא מסוגל להבין את משמעות ההחלטה.
  • אם לא ניתן להבין מהו רצונו של האדם, על האפוטרופוס לפעול בהתאם לרצונו כפי שהובע בעת שהיה מסוגל להבין את העניין, או כפי שניתן ללמוד מהתנהגותו בעבר או מהשקפת עולמו ואורח חייו כפי שהיו, אלא אם כן האפוטרופוס חושב שההחלטה תגרום לפגיעה של ממש באדם.
  • אם האדם לא מסוגל להבין את משמעות ההחלטה ולא ניתן להבין מה היה רצונו על פי התנהגותו בעבר, על האפוטרופוס לקבל החלטה בהתאם לטובתו, מתוך התחשבות ברצונו הנוכחי.

החלטה בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי

 • אם יש מחלוקת בין האדם לאפוטרופוס בהחלטה בעניין אישי מהותי או רפואי מהותי, על האפוטרופוס לנסות להגיע עם האדם להסכמה.
 • אם האפוטרופוס לא הצליח להגיע עם האדם להסכמה, עליו לפנות לוועדת אתיקה כמשמעותה בחוק האמור או לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, לפי העניין.
הערת עריכה
מהי ועדת האתיקה? על איזה חוק מדובר?
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 11:10, 26 בדצמבר 2016 (IST)

הסכמה לפעולות מגבילות או לשימוש בכוח

 • יתכן מצב בו יתבקש האפוטרופוס לתת הסכמה לפעולה המגבילה את חופש התנועה של האדם או שמאפשרת להשתמש בכוח נגד האדם ושנדרש לה צו שיפוטי.
 • במקרה זה, חל איסור על האפוטרופוס לתת הסכמה לפעולה או לצו השיפוטי, אלא אם כן האדם נתן את הסכמתו לכך לאחר שהאפוטרופוס הסביר לו את משמעות העניין.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • הדרכה לאפוטרופסים - קורס דיגיטלי (חינם) מטעם משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.