הקדמה:

כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס
בהנחיות ניתן לפרט מי האפוטרופוס המבוקש ואת רצון האדם לגבי החלטות ופעולות עתידיות
על מנת שההנחיות יהיו בתוקף, יש להפקיד אותן אצל האפוטרופוס הכללי
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס.

 • בהנחיות המקדימות ניתן לפרט את שמו של יחיד או תאגיד, אחד או יותר, שהאדם מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס.
 • כמו כן, ניתן לתת הנחיות מקדימות שבהן יפרט האדם את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו.
  • ניתן לתת הנחיות גם אם לא פורט שמו של האפוטרופוס המבוקש.
 • אם אדם נתן הנחיות מקדימות ובמועד מאוחר לכך בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.
 • בית המשפט רשאי שלא לפעול בהתאם להנחיות המקדימות אם הוא חושב שמינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם שנתן את ההנחיות המקדימות.
טיפ
אדם יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, גם באמצעות מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח שיקבל החלטות עבורו (כחלופה לאפוטרופסות).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם מעל גיל 18 שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן.

שלבי ההליך

 • יש להכין הנחיות מקדימות בכתב על גבי טופס שייקבע בתקנות.
  • יש לחתום על ההנחיות המקדימות בפני עורך דין.
הערת עריכה
נראה שטרם הותקנו תקנות. האם האפכ"ל מקבל הנחיות מקדימות ללא טופס או שבפועל לא ניתן להפקיד הנחיות? שרון מנסה לקבל תשובה מהאפכ"ל
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 14:44, 7 בדצמבר 2016 (IST)
 • יש להפקיד עותק מקורי של ההנחיות אצל האפוטרופוס הכללי.
  • את ההפקדה יכולים לבצע האדם שנתן את ההנחיות המקדימות או עורך הדין שבפניו הן נערכו בלבד.
  • הפקדת ההנחיות המקדימות היא תנאי מוקדם לכניסתן לתוקף.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי - טל: 02-5311650 האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתווף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • הדרכה לאפוטרופסים - קורס דיגיטלי (חינם) מטעם משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.