מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס
בהנחיות ניתן לפרט מי האפוטרופוס המבוקש ואת רצון האדם לגבי החלטות ופעולות עתידיות
על מנת שההנחיות יהיו בתוקף, יש להפקיד אותן אצל האפוטרופוס הכללי

כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס.

 • בהנחיות המקדימות ניתן לפרט את שמו של יחיד או תאגיד, אחד או יותר, שהאדם מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס.
 • כמו כן, ניתן לתת הנחיות מקדימות שבהן יפרט האדם את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו.
  • ניתן לתת הנחיות גם אם לא פורט שמו של האפוטרופוס המבוקש.
 • אם אדם נתן הנחיות מקדימות ובמועד מאוחר לכך בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.
 • בית המשפט רשאי שלא לפעול בהתאם להנחיות המקדימות אם הוא חושב שמינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם שנתן את ההנחיות המקדימות.
טיפ
אדם יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, גם באמצעות מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח שיקבל החלטות עבורו (כחלופה לאפוטרופסות).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם מעל גיל 18 שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן.

שלבי ההליך

 • יש להכין הנחיות מקדימות בכתב על גבי טופס שייקבע בתקנות.
  • יש לחתום על ההנחיות המקדימות בפני עורך דין.
הערת עריכה
נראה שטרם הותקנו תקנות. האם האפכ"ל מקבל הנחיות מקדימות ללא טופס או שבפועל לא ניתן להפקיד הנחיות? שרון מנסה לקבל תשובה מהאפכ"ל
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 14:44, 7 בדצמבר 2016 (IST)
 • יש להפקיד עותק מקורי של ההנחיות אצל האפוטרופוס הכללי.
  • את ההפקדה יכולים לבצע האדם שנתן את ההנחיות המקדימות או עורך הדין שבפניו הן נערכו בלבד.
  • הפקדת ההנחיות המקדימות היא תנאי מוקדם לכניסתן לתוקף.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • הדרכה לאפוטרופסים - קורס דיגיטלי (חינם) מטעם משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.