הורה שכתובתו אינה רשומה ככתובת הראשית של ילדו הקטין זכאי לקבל אודותיו מידע מרשויות שונות במדינה
אם האפוטרופסות של ההורה נשללה או הוגבלה בהחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו מידע
החל מינואר 2021, גם מסגרות לפעוטות (כגון מעונות יום) מחויבות למסור בנפרד מידע להורים המבקשים זאת

הורה פרוד שכתובתו אינה רשומה ככתובת הראשית של ילדו הקטין זכאי לקבל מידע על הילד מרשויות שונות במדינה, ובכלל זה מוסדות פיננסיים, המוסד לביטוח לאומי, מוסדות חינוך ומסגרות לפעוטות, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, רשות הרישוי, רשות המסים ומוסדות רפואיים.

 • המידע שנמסר מתייחס לילד בלבד. לא יימסר מידע על ההורה השני.
 • גופים מסויימים מחויבים למסור את המידע להורים שהודיעו להם בכתב על רצונם לקבל אותו בנפרד, וישנם גופים שמחויבים לשלוח את המידע להורים שעדכנו את כתובתם במרשם האוכלוסין כ"כתובת נוספת למשלוח דואר".

מי זכאי?

 • הורים שכתובתם אינה רשומה ככתובת הראשית של ילדיהם הקטינים, ושאפוטרופסותם על הילד לא נשללה או הוגבלה.

תהליך מימוש הזכות

קבלת מידע באמצעות פנייה למוסד הרלוונטי

 • המוסדות הבאים מחויבים למסור מידע להורים שפנו ישירות אליהם:
 • הורה פרוד שמעוניין לקבל מידע ממוסדות אלה, צריך להעביר להם הודעה בכתב לגבי רצונו (יש לברר במוסד הרלוונטי את אופן הפנייה).

קבלת מידע באמצעות רישום כתובת נוספת במרשם האוכלוסין

 • הרשויות הבאות מחויבות לשלוח אוטומטית מידע להורים שעדכנו "כתובת נוספת למשלוח דואר":
 • כדי שיוכל לקבל את המידע הרלוונטי בדואר, על ההורה לעדכן במרשם האוכלוסין את כתובתו כ"כתובת נוספת למשלוח דואר למבקש שטרם מלאו לו 18 שנה".
 • לשם כך, עליו למלא טופס הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
 • ההורה נדרש להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין עם הטופס ותעודת הזהות.
 • למידע נוסף על השירות (הניתן ללא תשלום), ראו באתר gov.il.
 • המוסדות המתאימים יקבלו את הכתובת הנוספת של ההורה הפרוד ישירות ממרשם האוכלוסין לאחר העדכון, והמידע יישלח במקביל לשני ההורים.

חשוב לדעת

 • במקרים שבהם האפוטרופסות של אחד ההורים נשללה או הוגבלה בהתאם להחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו מידע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים