הקדמה:

הורה שאינו מתגורר יחד עם ילדו הקטין זכאי לקבל אודותיו מידע מרשויות מסוימות במדינה
אם האפוטרופסות של ההורה נשללה או הוגבלה בהחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו מידע

הורה פרוד שאינו מתגורר עם ילדו הקטין זכאי לקבל אודותיו מידע מרשויות מסוימות במדינה, ובכלל זה מוסדות פיננסיים (כולל בנקים), המוסד לביטוח לאומי, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, רשות הרישוי, רשות המסים, ומוסדות רפואיים (כולל בתי חולים, מרפאות וקופות החולים).

סוג המידע שנמסר

מי זכאי?

 • הורה שאינו מתגורר עם ילדיו הקטינים, ושאפוטרופסותו עליהם לא נשללה או הוגבלה.

תהליך מימוש הזכות

קבלת מידע באמצעות פנייה ישירה למוסד הרלוונטי

 • באמצעות פנייה ישירה למוסדות ניתן לקבל מידע ממוסדות פיננסיים (כולל בנקים), המוסד לביטוח לאומי, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, ומוסדות רפואיים (כולל בתי חולים, מרפאות וקופות החולים).
 • הורה פרוד שמעוניין לקבל מידע ממוסדות אלה, צריך להעביר להם הודעה בכתב בדבר רצונו.
 • למידע נוסף על נוסח הבקשה וסוג המידע שמועבר להורה ממוסד החינוך שבו לומד ילדו ראו קשר של הורה גרוש או פרוד עם המוסד החינוכי (פסקת "מסירת מידע להורים").
 • לגבי שאר המוסדות, יש לבדוק במוסד הרלוונטי.

קבלת מידע באמצעות רישום כתובת נוספת במרשם האוכלוסין

 • באמצעות רישום במרשם האוכלוסין ניתן לקבל מידע מרשות הרישוי במשרד התחבורה, מהביטוח הלאומי, מרשות המסים, ומהרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.
 • הורה פרוד שמבקש לקבל מידע ממוסדות אלה צריך לעדכן במרשם האוכלוסין של משרד הפנים את כתובתו כ"כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין".
 • על ההורה הפרוד להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין בצירוף תעודת זהות ו"טופס הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר למבקש מתחת לגיל 18".
 • השירות ניתן ללא תשלום.
 • המוסדות המתאימים יקבלו את הכתובת הנוספת של ההורה הפרוד ישירות ממרשם האוכלוסין לאחר העדכון, וכל מידע יישלח לשני ההורים גם יחד.

חשוב לדעת

 • במקרים שהאפוטרופסות של אחד ההורים נשללה או הוגבלה בהתאם להחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו מידע.

ארגוני סיוע

.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים