הקדמה:

מתנדב או התלויים בו, הזכאים לתגמול לפי חוק הביטוח הלאומי ולגמלה לפי חוק אחר, מחויבים לבחור לקבל אחד מהשניים בלבד
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מתנדב או התלויים בו, הזכאים לתגמול לפי חוק הביטוח הלאומי ולגמלה לפי חוק אחר, מחויבים לבחור בגמלה או בתגמול, מכוח חוק אחד בלבד מבין שני החוקים המזכים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הבחירה בין הגמלאות תיעשה על-ידי הזכאי בכתב לאחר שיקבל פרטים מפקיד המוסד לביטוח לאומי על הגמלה הרלוונטית.
  • על הזכאי להודיע למוסד לביטוח לאומי אם הגיש תביעה בגין אותו מאורע לגוף אחר.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים