חיילים ואנשי כוחות הביטחון שנפלו בשבי ואזרחים שנחטפו בפעולת איבה זכאים עם שחרורם לקצבה חודשית בסך 3,300 ₪ - אחרי שיוכרו כפדויי שבי
למי שהוכרו כפדויי שבי אחרי 07.10.2023 ישולם, בנוסף, מענק הסתגלות חד-פעמי בסך 50,000 ₪
מי שנחטפו ב-07.10.2023 והוכרו כפדויי שבי זכאים לכלל הזכויות של נכי צה"ל וכוחות הביטחון ושל נפגעי איבה שהוכרו להם 50% נכות על פוסט טראומה

תקציר

חיילים ואנשי כוחות הביטחון שנפלו בשבי ואזרחים שנחטפו בפעולת איבה זכאים לקבל, אחרי שיוכרו כפדויי שבי:

 • קצבה בסך 3,300 ₪ בחודש (החל מ-01.06.2024, ו-1,359 ₪ לפני כן). מגיל 80 יתווספו לסכום 25%.
 • מענק הסתגלות חד-פעמי בסך 50,000 ₪ (נכון ל-2024). המענק משולם, בנוסף לקצבה החודשית, למי שהוכרו כפדויי שבי אחרי 07.10.2023.

זכויות נוספות

 • מי שנחטפו ב-07.10.2023 ושוחררו זכאים אוטומטית לכלל הזכויות שניתנות לנפגעי איבה או לנכי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו להם 50% נכות על פוסט טראומה (PTSD).
 • בנוסף, הם זכאים לקבל במשך 36 חודשים מימון לטיפולים רפואיים אם אין להם זכאות למימון אחר עבורם מטעם המדינה (כולל טיפול רפואי שלא קשור לפגיעה שהוכרה להם כנפגעי איבה או כנכי צה"ל).
  • הזכאות מתחילה מהמועד שבו הוכרו כפדויי שבי.
  • לחיילים שנחטפו כאשר שירתו בשירות חובה או במילואים הזכאות מתחילה מהמועד שבו שוחררו מהשירות.
 • להרחבה על זכויות אלה ראו:
 • מעבר לזכאות האוטומטית, אם פדויי השבי פנו לוועדה רפואית (לנכי צה"ל או לנפגעי פעולת איבה) והיא קבעה להם אחוזי נכות על פגיעה פיסית או נפשית, 50 אחוזי הנכות על פוסט טראומה ישוקללו עם דרגות הנכות האחרות.

מי זכאי?

 • מי שעונים על אחד משני המצבים:
  1. בזמן ששירתו בצה"ל, בשב"כ, במוסד, במשטרת ישראל או בשב"ס הם נפלו בשבי האויב (כולל ארגון שפועל למיגור מדינת ישראל או פגיעה בביטחונה), והצלב האדום אישר (או הוכח בדרך אחרת) כי הם נפלו בשבי.
  2. הם נחטפו, נלקחו כבני ערובה, או הוחזקו בניגוד לרצונם על-ידי כוחות אויב בפעולת איבה, וצה"ל קבע כי הם נחטפו.
 • זאת בתנאי שהם שהו בשבי האויב 14 ימים לפחות. בנסיבות מסוימות תוכר גם תקופה של פחות מ-14 ימים בשבי.
 • בני/בנות זוג (מנישואים או ידועים בציבור) של פדויי שבי שנפטרו זכאים לתשלום בשווי 12 קצבאות חודשיות (ראו פרטים בהמשך).

מי לא זכאי

 • במקרים הבאים ייתכן שאדם שנפל בשבי לא יוכר כפדוי שבי:
  • נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.
  • הוא נפל בשבי האויב בזמן שערק משירותו הצבאי (נעדר מהשירות מתוך כוונה שלא לחזור אליו).

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הקצבה ושאר ההטבות יש לקבל אישור מהוועדה להכרה באדם כפדוי שבי.

פנייה באמצעות המוסד לביטוח לאומי

 • אזרחים שנחטפו בפעולת איבה יפנו לוועדה באמצעות הביטוח הלאומי.
 • אם יוכרו כפדויי שבי, הקצבה (ומענק הסתגלות - למי שזכאים לו) ישולמו להם על-ידי הביטוח הלאומי.

פנייה באמצעות משרד הביטחון

 • מי שנפלו בשבי במהלך שירותם בצה"ל או בכוחות הביטחון יפנו לוועדה באמצעות משרד הביטחון.
 • יש למלא טופס בקשה להכרה כפדוי שבי ולחתום על ההצהרה (הטופס כולל דף הסבר).
 • יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
  • מסמך שמאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים שתומכים בבקשה (אם קיימים).
 • יש להגיש את הבקשה אל:
היחידה לאותות ועיטורים
משרד הביטחון
ת"ד 7093 הקריה, תל אביב.
פקס: 03-6934678
דוא"ל:
 • לבירורים ניתן לפנות אל יחידת הרווחה באגף משאבי אנוש של משרד הביטחון:

המשך הטיפול בבקשה

 • מסמכי הבקשה יועברו לבדיקה ולהחלטה של "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי".
 • ההודעה על החלטת הוועדה תימסר לפונה בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 • למי שיוכרו כפדויי שבי, הקצבה החודשית תועבר לחשבון הבנק שרשמו בטופס הבקשה, החל ב-1 בחודש אחרי החודש שבו הוכרו.
  • תשלום קצבה רטרואקטיבי יינתן עבור עד 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו התקבלה הבקשה להכרה.
 • מענק ההסתגלות החד-פעמי ישולם בתוך 30 ימים ממועד ההכרה (או עד 01.07.2024 למי שהוכרו כפדויי שבי בין 07.10.2023 ל-01.06.2024).

תשלום החל מגיל 67

 • לפדויי שבי שמגיעים לגיל 67 הקצבאות החודשיות שנותרו עד תום אותה שנה יועברו בתשלום אחד למפרע.
 • בשנים שלאחר מכן התשלומים החודשיים יועברו להם בתשלום שנתי אחד למפרע, בתחילת כל ינואר.
 • החל מגיל 80 יתווספו לסכום 25%.

תשלום לבני זוג של זכאים שנפטרו

 • בני/בנות זוג של נפטרים שהוכרו בחייהם כפדויי שבי ימשיכו לקבל את הקצבה במשך שנה מיום הפטירה.
 • במקרה שהנפטרים לא הוכרו בחייהם כפדויי שבי, בני זוגם בזמן הפטירה יכולים להגיש בקשה להכרה:
  • אם הנפילה בשבי של בן/בת הזוג הייתה בזמן ששירת/ה בצה"ל או בכוחות הביטחון יש להגיש את הבקשה על גבי טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי ולצרף את המסמכים שמפורטים בהקדמה לטופס.
  • בשאר המקרים יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב.
  • אם הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי תאשר את הזכאות, ישולם לבן/בת הזוג בחודש שלאחר חודש ההכרה תשלום חד-פעמי בשווי 12 קצבאות.

הגבלת שכר הטרחה על טיפול בתביעה

נפילה בשבי לפני 31.12.1948

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים