גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זכאים לקצובת ביגוד
קצובת הביגוד משולמת יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יולי


גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זכאים לקצובת ביגוד.

  • קצובת הביגוד משולמת יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יולי.
  • הקצובה ניתנת לגמלאים ולשארים (מלבד דירוג רופאים), בכפוף לאחוזי קצבה וחלקיות משרה משוקללת, בהתאם לתשלום בפועל בשנת הפרישה ומתעדכנת בכל שנה בהתאם למדד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • הקצובה משולמת יחד עם קצבת חודש יולי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים