הקדמה:

עובדי מדינה, בדירוגים המפורטים בהמשך, ששירתו לפחות 25 שנה זכאים למענק יובל
המענק משולם אחת לשנה יחד עם הקצבה


מענק יובל הוא תשלום חד-שנתי המשולם לגמלאים של שירות המדינה המקבלים פנסיה תקציבית.

גובה המענק

עובדים סוציאליים

 • גובה המענק הוא 40% מהקצבה.
 • בשנת הפרישה הראשונה גובה המענק הוא 40% מהשכר.

שאר העובדים

 • גובה המענק הוא 60% מהקצבה.
 • בשנת הפרישה הראשונה גובה המענק הוא 60% מהשכר.
דוגמה
 • עובד שהרוויח 10,000 ₪ לחודש פרש בחודש אוגוסט ויקבל קצבת פנסיה של 5,000 ₪
 • ב-1 באוגוסט העובד יקבל מהמשרד שממנו פרש, מענק של 6,000 ₪ (60% מהשכר שהיה מקבל אילו המשיך לעבוד)
 • בכל שנה שלאחר מכן יקבל ב-30 בספטמבר מענק בגובה של 60% מהקצבה, דהיינו כ- 3,000 ₪.

מי זכאי?

 • פנסיונר המקבל קצבת פנסיה תקציבית שהשלים תקופות שירות של לפחות 25 שנה באחד מהדירוגים הבאים:
  • דרוג מנהלי
  • מח"ר
  • מהנדסים
  • משפטנים
  • הנדסאים/טכנאים
  • אחיות ודירוגים פרא-רפואיים
  • הוראה

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

מועד קבלת המענק

 • עובדי הוראה יקבלו את המענק בחודש יוני.
 • עובדים בדירוגים המנהליים והמקצועיים יקבלו את המענק בחודש ספטמבר.
 • אחים ואחיות רפואיים יקבלו את המענק בחודש נובמבר.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים