הקדמה:

גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זכאים לדמי הבראה גם לאחר פרישתם
דמי הבראה משולמים יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יוני


גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זכאים לדמי הבראה גם לאחר פרישתם.

  • דמי הבראה משולמים יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יוני.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • דמי הבראה משולמים יחד עם קצבת חודש יוני.

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים