גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זכאים לדמי הבראה גם לאחר פרישתם
דמי הבראה משולמים יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יוני


גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זכאים לדמי הבראה גם לאחר פרישתם.

  • דמי הבראה משולמים יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יוני.
  • גובה דמי ההבראה נקבע בהתאם לשנות וותק ובכפוף לאחוזי קצבה וחלקיות משרה משוקללת

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • דמי הבראה משולמים יחד עם קצבת חודש יוני.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים