הקדמה:

קרנות השתלמות של עובדי הוראה מיועדות למימוש יציאה לשנת השתלמות
בתנאים מסוימים ניתן גם למשוך את הכסף שנצבר בקרנות
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


מורים וגננות נוהגים להשתמש בכספים הצבורים בקרן ההשתלמות לשם יציאה לשנת השתלמות (שנת שבתון), שבה אינם עובדים בהוראה.

 • קיימות 2 קרנות השתלמות לעובדי הוראה:
  • קרן השתלמות למורים ולגננות.
  • קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים.
 • הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון אלא למימוש יציאה לשנת השתלמות, אם כי בתנאים מסוימים ניתן גם למשוך את הכסף שנצבר בהן.
 • הצבירה בקרן ההשתלמות למורים גבוהה יותר והיא מורכבת מהפרשות המורה בשיעור של 4.2% ממשכורתו ומהפרשות המעסיק בשיעור של 8.4% ממשכורת זו. סך כל הצבירה (מעסיק + עובד) מסתכם בשיעור של 12.6% מהמשכורת.

מי זכאי?

 • כל עובד הוראה (מורים וגננות).

חשוב לדעת

 • במשיכת הכסף ללא יציאה להשתלמות יכולים המורים לקבל רק כ-90% מכספי המעסיק.
 • במקרים מסוימים ניתן למשוך את מלוא את הכספים שנצברו בקרן גם שלא לצורך השתלמות.
 • למידע נוסף על משיכת הכספים מקרן השתלמות לעובדי הוראה ראו אתר קרנות השתלמות לעובדי הוראה.

פטור ממס הכנסה על משיכת כספים מקרן השתלמות לעובדי הוראה

 • עובד הוראה שמשך את הכספים מקרן ההשתלמות בין אם לצורך השתלמות או שבתון ובין אם למטרות אחרות (ובתנאי שהיה זכאי למשיכת הכספים), זכאי לפטור ממס הכנסה.
 • לפי סעיף 3(ה) ו-9(16א) לפקודת מס הכנסה, העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה של העובד), כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, וזאת בתנאי שהפרשות המעסיק לא עלו על 1,319.8 ש"ח לחודש (8.4% ממשכורת של 15,712 ש"ח, נכון ל-2021), והפרשות העובד לקרן לא עלו על 659.9 ש"ח לחודש (4.2% ממשכורת של 15,712 ש"ח, נכון ל-2021).
 • משיכה של כספים לפני המועדים האלה, תחויב במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד בעת משיכת הכספים (החיוב במס יחול על רק על החלק של המעסיק, שכן חלקו של העובד כבר חויב במס הכנסה בעת תשלום השכר). הרווחים שנצברו בקרן יחויבו במס הכנסה בשיעור 20%.
 • הפקדה של המעסיק מעבר לתקרה, תיחשב כהכנסה של העובד כבר במועד ההפקדה לקרן, והעובד יחויב בתשלום מס הכנסה על סכום זה לפי מדרגת המס שחלה עליו באותו מועד (המועד שבו העביר המעסיק בפועל את התשלום שמעבר לתקרה אל קרן ההשתלמות). כמו כן בעת משיכת הכספים יחויב העובד בתשלום מס הכנסה בשיעור 20% על הרווחים שצברו סכומים אלה (העולים על התקרה).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

דוגמאות למכתבים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים