הקדמה:

תלמיד עם צרכים מיוחדים, הזכאי לשילוב במערכת החינוך הרגילה ועבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, ימשיך להיות זכאי לשילוב במשך אותה שנת לימודים בלבד
לאחר שנה זו יידרש התלמיד להגיש בקשה מחודשת לשילוב בבית ספרו החדש, ואם יימצא זכאי, תישמר זכאותו למשך 3 שנים
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ט/6 - סעיף 1.9.8 י'


ככלל, כאשר ועדת שילוב מחליטה כי תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לתמיכה מתוקף תכנית השילוב, זכאותו תקפה ל-3 שנים באותה מסגרת חינוכית.

  • במקרה שהתלמיד עבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות, או עבר להתגורר ברשות אחרת, תישמר זכאותו לשילוב לאותה שנת הלימודים שבה עבר ללמוד במוסד חינוכי אחר.
  • לאחר שנה זו יידרש התלמיד להגיש בקשה מחודשת לשילוב בבית ספרו החדש, ואם יימצא זכאי, תישמר זכאותו החדשה למשך 3 שנים באותו בית ספר.

מי זכאי?

  • תלמיד שנקבעה לו זכאות לתמיכה מתוקף תכנית השילוב, ובמהלך שנת הלימודים עבר למוסד חינוכי אחר באותה רשות או שעבר להתגורר ברשות אחרת.

תהליך מימוש הזכות

  • במקרה של מעבר לרשות מקומית אחרת, יש ליידע את מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית אליה עבר התלמיד בדבר זכאותו לחינוך מיוחד, ולצרף את החלטת ועדת ההשמה האחרונה שדנה בעניינו.
הערת עריכה
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 09:42, 2 במאי 2018 (IDT)

חשוב לדעת

  • במקרה של מעבר לישוב אחר או למוסד חינוכי אחר באותה הרשות - הזכאות נשמרת לאותה שנת לימודים. לשנות הלימודים הבאות יש צורך לבקש לזמן את ועדת השילוב לדיון בזכאות התלמיד.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

נדון בוועדות (שילוב, השמה וערר) עפ״י חוק החינוך המיוחד] - משרד החינוך.