שימור פוריות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נשים ונערות העוברות טיפולים כימותרפים או הקרנות, שעלולים לפגוע בפריון שלהן, זכאיות לטיפולי שימור פוריות
נשים בגילאי 41-30 רשאיות להקפיא ביציות, ולעשות בהן שימוש , אם יהיה צורך בכך, בשלב מאוחר יותר באמצעות הפריה חוץ גופית
הטיפולים כלולים בסל הבריאות וממומנים על ידי קופות החולים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות ואתר "כל הבריאות"
 • נשים העוברות טיפולים כימותרפים או |הקרנות העלולים לפגוע בפריון שלהן יכולות לעבור במסגרת סל הבריאות פרוצדורות רפואיות, שמטרתן לשמר את הפוריות שלהן.
 • טיפולי שימור פוריות לנשים אלה הוכנסו כחלק מסל הבריאות החל מינואר 2011.

טיפולים במסגרת סל הבריאות

הקפאת ביציות מחוץ לסל הבריאות

 • משרד הבריאות מאפשר (החל מינואר 2011) לנשים בגילאי 40-31 להקפיא ביציות, ולעשות בהן שימוש בשלב מאוחר יותר באמצעות הפריה חוץ גופית (IVF).
 • צורך ההקפאה לא נדרשת סיבה רפואית.
 • מימון ההקפאה אינו מכוסה בסל הבריאות.
 • גם סיבות רפואיות שבגינן מאפשר משרד הבריאות הקפאת ביציות לנשים שלא בתווך הגילים המוזכר: במהלך טיפולי פוריות, נשים עם סיכון מוגבר לאל ווסת מוקדמת, נשים העומדות בפני ניתוח אשר עלולו להיות כרך בכריתת שחלות.

מי זכאי?

 • נשים העוברות טיפולים העלולים לפגוע בפריון שלהן זכאיות לטיפול במסגרת סל הבריאות.
 • סל הבריאות מאפשר מתן טיפול זה לצורך הולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שאין להם ילדים בנישואיהם הנוכחיים, וכן לאישה נערה או ילדה בלי ילדים, למטרת שימור פוריות.
 • נשים בגילאי 40-31 המעוניינות להקפיא את ביציותיהן לצורך שימוש פריונן.

תהליך מימוש הזכות

 • טיפולי שימור פוריות ניתנים ביחידות להפריה חוץ גופית בבתי החולים.
 • על האישה לחתום על טופס הסכמה מדעת לטיפול רפואי לפני תחילת הטיפול.

חשוב לדעת

 • הביציות יישמרו ויוקפאו ביחידה להפריה חוץ גופית לתקופה של עד 5 שנים.
 • במידה ובתום 5 שנים ממועד הקפאת הביציות לא תודיע האישה אשר מגופה ניטלו הביציות בכתב ומראש ליחידה על רצונה בהמשך השמירה לתקופה נוספת תהיה היחידה רשאית להפסיק ולשמור את הביציות עבורה בתוך 60 יום מיום שליחת התראה על כך למטופלת.
 • במידה ולא מבוצע תשלום עבור הקפאת הביציות היחידה רשאית להפסיק ולשמור את הביציות עבורה בתוך 60 יום מיום שליחת התראה על כך למטופלת.
 • הפסקת ההקפאה כפופה לאישור משרד הבריאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.

מידע זה עשוי לעניין אותך