נשים ונערות שעוברות טיפולים כימותרפים או הקרנות, שעלולים לפגוע בפריון, זכאיות לטיפולי שימור פוריות
נשים בגילאי 41-30 רשאיות להקפיא ביציות, ולעשות בהן שימוש בשלב מאוחר יותר באמצעות הפריה חוץ גופית
הטיפולים כלולים בסל הבריאות וממומנים על ידי קופות החולים
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות ואתר "כל הבריאות"


נשים שעוברות טיפולים כימותרפים או הקרנות שעלולים לפגוע בפריון שלהן יכולות לעבור הליכים וטיפולים רפואיים שונים כדי לשמר את הפוריות.

 • טיפולי שימור הפוריות כלולים בסל הבריאות החל מינואר 2011.
 • במסגרת הסל, הטיפול נועד לצורך הולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שאין להם ילדים בנישואיהם הנוכחיים וכן עבור אישה, נערה או ילדה בלי ילדים, למטרת שימור פוריות.

מי זכאי?

 • נשים שעוברות טיפולים שעלולים לפגוע בפריון שלהן זכאיות לטיפול במסגרת סל הבריאות.
 • נשים בגילאי 40-31 שמעוניינות להקפיא את ביציותיהן כדי לשמר את פריונן.

טיפולים במסגרת סל הבריאות

תהליך מימוש הזכות

 • טיפולי שימור פוריות ניתנים ביחידות להפריה חוץ גופית בבתי החולים.
 • על האישה לחתום על טופס הסכמה מדעת לטיפול רפואי לפני תחילת הטיפול.

הקפאת ביציות מחוץ לסל הבריאות

 • משרד הבריאות מאפשר (החל מינואר 2011) לנשים בגילאי 40-31 להקפיא ביציות ולעשות בהן שימוש בשלב מאוחר יותר באמצעות הפריה חוץ גופית (IVF).
 • לצורך ההקפאה לא נדרשת סיבה רפואית.
 • מימון ההקפאה לא כלול במסגרת סל הבריאות.
 • משרד הבריאות מאפשר הקפאת ביציות לנשים שלא בטווח הגילים המוזכר כאשר מדובר בסיבות רפואיות, כגון: במהלך טיפולי פוריות, נשים עם סיכון מוגבר לאל ווסת מוקדמת, נשים שעומדות בפני ניתוח שעלול להיות כרוך בכריתת שחלות.

חשוב לדעת

 • הביציות יישמרו ויוקפאו ביחידה להפריה חוץ גופית לתקופה של עד 5 שנים.
 • אם בתום 5 שנים ממועד ההקפאה המטופלת לא תודיע מראש ובכתב על רצונה להמשיך לשמור את הביציות לתקופה נוספת, היחידה תהיה רשאית להפסיק לשמור את הביציות בתוך 60 יום מהיום שתשלח התראה על כך למטופלת.
 • אם לא יבוצע תשלום עבור שמירת הביציות, היחידה תהיה רשאית להפסיק לשמור את הביציות בתוך 60 יום מהיום שתשלח התראה על כך למטופלת.
 • הפסקת ההקפאה כפופה לאישור משרד הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י