הקדמה:

קופות החולים מחויבות לספק שירותי סיעוד בקהילה עבור המבוטחים
השירות ניתן ללא עלות
לפרטים ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות


בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מחויבות קופות החולים לספק למבוטחים שירותי סיעוד בקהילה.

 • השירותים הניתנים הם:
  • מדידת סימנים חיוניים.
  • לקיחת דגימות מעבדה.
  • טיפול בפצעים.
  • מתן זריקות.
  • שטיפת אזניים.
  • הכנסה ושטיפה של קטטר.
  • התקנת פנרוס.
  • ביצוע חוקנים.
  • פיקוח וסיוע באינהלציה.
  • פיקוח וסיוע בלקיחת תרופות.
  • הוצאת תפרים.
  • טיפול בטרכאוסטומיה.
  • מעקב יזום אחר חולים כרונים.
  • מתן טיפול ראשוני במצבי חולי חריפים, על–פי הוראות הקבע, בהיעדר רופא.
  • הדרכה פרטנית לנושאי בריאות.
 • לפרטים על הטיפולים השונים הניתנים במסגרת שירותי סיעוד בקהילה ראו באתר כל הבריאות.

מי זכאי?

 • מבוטחי קופות החולים הזקוקים לשירותי סיעוד.

תהליך מימוש הזכות