הקדמה:

חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי רשאי לשלוח ולקבל מכתבים סגורים ודברי דואר אחרים
אסור לשלול או להגביל זכות זו מהחולה, אלא אם הדבר נחוץ מטעמים רפואיים
בכל מקרה אסור לשלול מהחולה את הזכות לשלוח מכתבים סגורים לעורך-דינו, לאפוטרופוסו, לוועדה הפסיכיאטרית, לפסיכיאטר המחוזי או ליועץ המשפטי לממשלה
מי שמגביל או פוגע בזכות זו של החולה, עובר עבירה פלילית, שדינה מאסר שנה


חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי רשאי לשלוח ולקבל מכתבים סגורים ודברי דואר אחרים.

  • מנהל בית החולים רשאי להגביל זכות זאת, במקרה שהדבר דרוש מטעמים רפואיים. אולם בכל מקרה אסור להגביל את זכותו של החולה לשלוח מכתבים סגורים לעורך-דינו, לאפוטרופוסו, לפסיכיאטר מחוזי לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית או ליועץ המשפטי לממשלה.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שזכות נשללת מהמטופל, ניתן להגיש תלונה לאחראי על פניות הציבור בבית החולים, לפסיכיאטר המחוזי ואף למחלקה הפסיכיאטרית במשרד הבריאות.

חשוב לדעת

  • מי שמגביל את זכותו של החולה לשלוח ולקבל מכתבים סגורים ודברי דואר או מכביד על מימושה, בניגוד לאמור בחוק, עובר עבירה פלילית, ועשוי להישלח לשנת מאסר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.