מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי יכול לשלוח ולקבל מכתבים סגורים ודברי דואר אחרים
אסור לשלול או להגביל זכות זו מהמטופל, אלא אם הדבר נחוץ מטעמים רפואיים
בכל מקרה אסור לשלול ממטופל את הזכות לשלוח מכתבים סגורים לעורך דינו, לאפוטרופוסו, לוועדה הפסיכיאטרית, לפסיכיאטר המחוזי או ליועץ המשפטי לממשלה
מי שמגביל או פוגע בזכות זו עובר עבירה פלילית שדינה שנת מאסר


מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי רשאי לשלוח ולקבל מכתבים סגורים ודברי דואר אחרים.

  • מנהל בית החולים רשאי להגביל זכות זאת אם הדבר דרוש מטעמים רפואיים בלבד. אבל, בכל מקרה אסור להגביל את זכות המטופל לשלוח מכתבים סגורים לעורך-דינו, לאפוטרופוסו, לפסיכיאטר מחוזי לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית או ליועץ המשפטי לממשלה.

מי זכאי?

  • מטופל שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שהזכות נשללת מהמטופל, ניתן להגיש תלונה לאחראי על פניות הציבור בבית החולים, לפסיכיאטר המחוזי ואף למחלקה הפסיכיאטרית במשרד הבריאות.

חשוב לדעת

  • מי שמגביל את זכותו של המטופל לשלוח ולקבל מכתבים סגורים ודברי דואר או מכביד על מימושה עובר עבירה פלילית, שהעונש בצידה הוא שנת מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.