תורם איבר זכאי לקבל תעודת הוקרה משר הבריאות


על פי חוק השתלת איברים, תורם איבר בחייו, זכאי לקבל תעודת הוקרה משר הבריאות.

מי זכאי?

  • אדם שתרם איבר בחייו, לצורך השתלה בגופו של אדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי:
    • תוך 24 שעות מיום הדיווח (על ביצוע ההשתלה) למרכז הלאומי להשתלות על-ידי בית החולים, יוצא מכתב מהמרכז לתורם המפרט את זכויותיו הכספיות.
    • תעודת ההוקרה וכרטיס כניסה לגנים לאומיים (שתי תעודות נפרדות) מונפקות אחת לחודש על-ידי המרכז הלאומי להשתלות לתורמים שדווח עליהם בחודש האחרון.
    • התעודות נשלחות בדואר רגיל.

חשוב לדעת

  • במקרה שעבר יותר מחודש מאז תום החודש שבו התבצעה תרומת האיבר וטרם התקבלה בדואר תעודת ההוקרה, מומלץ ליצור קשר עם המרכז הלאומי להשתלות ולוודא שהתעודה אכן נשלחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.