המעוניינים לערער על החלטת ועדה רפואית לשירותים מיוחדים יכולים לפנות לוועדת עררים
על החלטות של ועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה
אי הופעה בפני הוועדה ללא הודעה מראש עשויה לעלות למערער בקנס
ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שבעקבות הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים הופיע בפני ועדה רפואית לשירותים מיוחדים ואינו שבע רצון מהחלטתה, יכול להגיש ערר.

 • על החלטות של ועדת העררים ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

ערעור בנושא אחוזי הנכות

ערעור לוועדת עררים לשירותים מיוחדים

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הערעור לוועדה רפואית לעררים לעניין שירותים מיוחדים יכול להגיש מי שעונה על אחד מאלה:
  • הוא מקבל קצבת נכות כללית ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
  • הוא אינו מקבל קצבת נכות כללית, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות.
  • הוא היה זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפני שהגיע לגיל פרישה.
 • את הערר ניתן להגיש בגין החלטות הוועדה הרפואית לשירותים מיוחדים לגבי נושאים אלה:
  • שיעור הקצבה שנקבע.
  • תאריך תחילת הזכאות לקבלת קצבה.
  • דחיית הבקשה לקבלת קצבה.

הגשת הערר לוועדת עררים לשירותים מיוחדים

 • יש להגיש את הערר בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה לגבי החלטת הוועדה הרפואית לשירותים מיוחדים. עם זאת המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו בתוך 90 יום, אך רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק אם הדבר אפשרי.
 • הערר צריך להיות מוגש בכתב ולהכיל פירוט של הנימוקים מדוע יש לשנות את החלטת הוועדה הרפואית.
 • את הערר יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

הדיון בוועדה הרפואית לעררים

 • הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת לדון בערר בתוך 60 ימים מהיום שהוגש.
 • הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את הניקוד שניתן לאור מבחן התלות בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית את הניקוד שנקבע על-ידי הוועדה הרפואית לשירותים מיוחדים.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר, באמצעות מכתב לסניף המטפל, או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050 .
 • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • הרכב הוועדה הרפואית לעררים:
  • רופא מומחה.
  • אח.
  • פסיכולוג מומחה, או פיזיותרפיסט, או מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת.
 • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
 • לאחר מכן, מגיש הערר יציג ויפרט את הטיעונים שעליהם מתבסס הערר.
 • לעתים תתבצע בדיקה גופנית, בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה. במקרה שלא מתבצעת בדיקה גופנית תתבסס החלטת הוועדה על המסמכים הרפואיים שבתיק.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את גובה הניקוד, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את הניקוד כפי שנקבע על-ידי הוועדה לשירותים מיוחדים:
  • ועדה השוקלת להפחית את גובה הניקוד תעצור את הדיון ותציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
  • אם מגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת הניקוד ועל אפשרותו למשוך את הערר.
  • אם המבוטח מעוניין למשוך את הערר, עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.
 • החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.

אי הופעה בפני הוועדה

ערעור

 • על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום מקבלת ההודעה הכתובה לגבי החלטתה, וזאת בשאלות משפטיות בלבד.
 • בערעורים לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם.

ערעור בנושאים נוספים

 • ישנם מקרים שבהם הערעור עוסק בנושאים כגון תקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, הכנסותיו, או שהתביעה נדחתה בעקבות הוראות חוק או תקנות, למשל:
  • אשפוז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.
  • מגורים בחו"ל.
  • קבלת גמלת ניידות.
  • קבלת קצבה מיוחדת לפי חוק אחר.
  • קבלת תשלום רטרואקטיבי מעל 6 חודשים.
 • במקרים אלה ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה ההודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • לחלופין, או אם הדיון בוועדת התביעות לא סייע, ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • בערעורים לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני ועדת העררים לשירותים מיוחדים (תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.