נאשם או עד בהליך פלילי, הזקוק למתורגמן בדיון בבית המשפט רשאי להגיש בקשה להזמין מתורגמן לדיון
בהליכים פליליים, בית המשפט מחוייב על-פי חוק למנות מתורגמן לנאשם או לתרגם לו בעצמו
המדינה מחויבת לממן את עלויות התרגום בהליכים פליליים
למידע נוסף ראו סעיף 140 לחוק סדר הדין הפלילי

נאשם או עד בהליך פלילי, הזקוק לשירותי תרגום במהלך הדיון בבית המשפט, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לצורך הזמנת מתורגמן לדיון בבית המשפט.

  • בהליכים פליליים, בית המשפט מחוייב על-פי החוק למנות מתורגמן לנאשם או לתרגם לו בעצמו.
  • המדינה מחויבת לממן את עלויות התרגום לנאשם בהליכים פליליים.

מי זכאי?

  • נאשם או עד בהליך פלילי, הזקוק לשירותי תרגום במהלך הדיון בבית המשפט.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים