מהן הזכויות המגיעות לאנשים הנמצאים בסביבה שבה בוצעו עבירות אלימות ופשיעה או שנפגעו בעצמם?

מבוגרים, נשים וקטינים אשר נפגעו מעבירות אלימות ופשיעה או אשר גרים בסביבה שבה בוצעו עבירות אלימות ופשיעה, חווים אירועים קשים, הפוגעים פעמים רבות בגוף, בנפש וברכוש, ולעתים באופן מתמשך. אירועים אלו עלולים להתרחש ברחוב, בבית, במקום העבודה, במוסדות חינוך, ובעוד מקומות אשר משפיעים על סדר היום של האנשים החווים את האירועים ושל בני משפחתם. אנשים אשר גרים בסביבה שכזו ונפגעי עבירות אלימות ופשיעה זכאים לקבל מגוון של זכויות: סיוע ממוקדי חירום, סיוע נפשי, צווי הגנה, מידע על ההליכים הפליליים ועוד.

פורטל זה נועד לרכז את מוקדי החירום והסיוע, בשפה הערבית והעברית, לאנשים שחוו סוגי אירועי אלימות ופשיעה שונים (בסביבת המגורים, במשפחה, בעבודה ועוד) או שנפגעו מהם, ולידע אותם על הזכויות המגיעות להם ועל הכלים העומדים לרשותם במקרה שבו נפלו הם או יקיריהם קורבן לעבירות פליליות או למעשי פשיעה.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים