חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בחודשיים הראשונים אחרי החודש שבו השתחררו, בהתאם לתנאים
הפטור ניתן למי שלא עובדים (כשכירים או כעצמאים)
חיילים שהשתחררו משירות קבע לא זכאים לפטור
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


חיילים שהשתחררו משירות חובה ומסיימי שירות לאומי-אזרחי פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בחודשיים הראשונים אחרי תום השירות. זאת בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

דוגמה
 • חייל השתחרר משירות חובה ב-15 בספטמבר.
 • דמי הביטוח עבור החודש שבו השתחרר (ספטמבר) משולמים על-ידי הצבא.
 • עבור החודשיים הבאים (אוקטובר-נובמבר) החייל יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח אם הוא עונה על תנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • חיילים שהשתחררו משירות חובה או מסיימי שירות לאומי-אזרחי שעונים על כל התנאים הבאים:
  • הם לא עובדים, כשכירים או כעצמאים.
  • אם יש להם הכנסות שלא מעבודה, הן לא עולות על 627 ₪ לחודש (נכון ל- 2024).
 • חיילים משוחררים הם מי שעונים על אחד מאלה:
  • הם שירתו בשירות חובה לפחות 2/3 מתקופת השירות שנדרשת בחוק ולא שוחררו מסיבות של אי התאמה בשל התנהגות רעה.
  • הם שוחררו משירות חובה מסיבות בריאותיות או בגלל נכות שנקבעה על-פי חוק הנכים.
 • מסיימי שירות לאומי-אזרחי הם מי ששירתו בשירות לאומי-אזרחי כבעלי פטור משירות צבאי או כחרדים ועונים על אחד מאלה:

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • חיילים שהשתחררו משירות קבע אינם זכאים לפטור.
 • הפטור חל על מי שעונים על תנאי הזכאות והשתחררו מ-21.12.2014 ואילך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים