הקדמה:

לעובדים או נותני שירות המועסקים באופן זמני בתקופת הבחירות על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית משולמים דמי ביטוח לאומי
הביטוח לעובדים אלה נעשה בענף נפגעי עבודה בלבד
תקופת הבחירות נמשכת 30 ימים ומסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת (תקופת הבחירות לכנסת ה-22 החלה ב-22.08.2019 והסתיימה ב-20.09.2019)


הערת עריכה
בהנחייה של המוסד לביטוח לאומי לא מצויין שהוראות אלה אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או נותן השירות. אבל מצד שני ההגדרה של מהו התשלום נובעת מאותו חוק...
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:56, 11 בספטמבר 2019 (IDT)

לעובדים או נותני שירות המועסקים בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, ישולמו דמי ביטוח לאומי בשיעור מיוחד, כמפורט בהמשך.

 • עובד המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד.
שימו לב
 • כללים אלה חלים רק אם העובד או נותן השירות מועסקים באופן זמני על-ידי מפלגה או על-ידי ועדת הבחירות המרכזית בתקופת הבחירות.
 • במקרה שהעובד או ספק השירותים הם קבועים, התשלום שהם מקבלים נחשב כהכנסה שיש לשלם עליה מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי כמו כל הכנסה אחרת.

על אלו עובדים ונותני שירותים חל השיעור המיוחד של דמי הביטוח הלאומי?

ניכוי מס מיוחד לעובדים או נותני שירות זמניים המועסקים בתקופת הבחירות לכנסת

על אלו תשלומים יחול השיעור המיוחד של דמי הביטוח הלאומי?

ניכוי מס מיוחד לעובדים או נותני שירות זמניים המועסקים בתקופת הבחירות לכנסת

דוגמאות לתשלומים שעליהם יחולו דמי הביטוח המופחתים

ניכוי מס מיוחד לעובדים או נותני שירות זמניים המועסקים בתקופת הבחירות לכנסת

שיעורי דמי הביטוח הלאומי

 • השיעורים המיוחדים של דמי הביטוח הלאומי המיוחד הם:
  • 0.47% על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,164 ש"ח, נכון ל-2019).
  • 2.06% על חלק השכר שמעל 6,164 ש"ח ועד לשכר כולל של 8,800 ש"ח.
  • על סכום השכר שמעל 8,800 ש"ח שיעור דמי הביטוח הלאומי יהיה בהתאם לשיעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

שלבי ההליך

פתיחת תיק ניכויים

 • כל מי שמעסיק עובדים "בתקופת הבחירות" יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 • אם קיים תיק ניכויים ישתמש בתיק הקיים ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

דיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי המיוחדים

 • המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית תדווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת העובדים בתקופת הבחירות בטופס "דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים" (המצורף כנספח בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • את הטופס יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.
 • את דמי הביטוח יש לשלם על גבי שובר 102 ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12.
 • לבירורים ניתן לפנות לטלפון: 02-6709948.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים