הקדמה:

עולים חולים או מאושפזים עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת "סל הקליטה")
הסיוע ניתן לעולים שאינם מסוגלים להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 ועד החודש ה-12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי מספר הנפשות במשפחה
למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לעולים חולים או מאושפזים העומדים בתנאים, סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים.

הערת עריכה
לבדוק עבור כל הערכים הקשורים, את נושא הזכאות במקרה של עולה יחיד ולא משפחה (הרושם הוא שמדובר תמיד על זוגות/משפחה) וגם האם כדאי לרשום כתנאי סף שמקורות ההכנסה של העולה ובן זוגו יחד מכל מקור שהוא לא יעלו על 1,000 ש"ח. וגם- לבדוק את נושא הזכאים: עולה, בן עולה בוגר, קטין חוזר, אזרח עולה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:24, 12 באוגוסט 2018 (IDT)
טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • עולה בשנת העלייה הראשונה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. רופא קבע כי אינו מסוגל לעבוד באופן זמני/קבוע לתקופה העולה על 30 ימים ברציפות או העולה מאושפז בביה"ח לתקופה העולה על 30 ימים ברציפות.
  2. גיל: לאישה 60-18, לגבר 65-18.
  3. בעל אישור "בלתי ניתן להשמה בעבודה" משירות התעסוקה.
  4. בן הזוג (אם יש) לא עובד, לא לומד בקורס ולא קיבל סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  5. אף אחד מבני הזוג אינם בעלים של רכב, אלא אם מתקבלת קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות.
  • תעודת עולה.
  • אישור משירות התעסוקה כ"בלתי ניתן להשמה".
  • אישור מבית-חולים או מרופא על כך שאינם יכולים לעבוד.
  • בעלי רכב הזכאים לקצבת ניידות יציגו אישור על כך (ניתן להזמין את האישור באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • הסיוע יועבר לזכאים ישירות לחשבון הבנק.

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי הרכב המשפחה (מספר הנפשות).
 • לפירוט סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים