בני זוג מאותו מין של ניפטר/ת זכאים לקבל את יתרת קצבת הזיקנה של בני זוגם שלא נגבתה על ידם טרם הפטירה
לפרטים על תהליך מימוש הזכאות ראו: תשלום יתרת קצבת זיקנה לשאיריו של הזכאי


מי זכאי?

  • הזכאים הם השאירים של הנפטר/ת (אלמן, אלמנה ויתומים):
  • בת זוג של נפטרת תיחשב כ"אלמנה" ובלבד שהיא עומדת בשאר התנאים הקבועים בהגדרה זו.
  • בן זוג של נפטר ייחשב ש"אלמן", ובלבד שהוא עומד בשאר התנאים הקבועים ב בהגדרה זו.
  • ילדיהם/ן של בני/ות הזוג ייחשבו כ"יתומים" אם הם עומדים בשאר התנאים הקבועים בהגדרה זו.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על פסקי דין בנושא להט"ב לחצו כאן.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות